Regeringen igangsætter arbejdet med ny life science-strategi

Publiceret 21-04-2023

Regeringen har i dag møde med Life Science Rådet og sætter gang i arbejdet med en ny strategi, som skal sikre bedre rammer for life science-sektoren i Danmark. Life Science Rådet vil senere på året komme med konkrete anbefalinger til regeringsstrategien.

Life science-industrien er en af Danmarks vigtigste erhvervsmæssige styrkepositioner. Industrien beskæftiger mere end 50.000 medarbejdere og udgør et af landets største eksporterhverv med omtrent 20 pct. af den samlede vareeksport.

Den nuværende life science-strategi udløber ved udgangen af i år, og derfor sætter regeringen nu arbejdet med udarbejdelse af en ny strategi i gang. Strategien lanceres i foråret 2024 og forventes bl.a. at indeholde initiativer inden for forskning, udvikling, sundhedsdata, innovation og eksportfremme.

Som startskud til udarbejdelsen af strategien har regeringen i dag første møde med Life Science Rådet. Rådet skal komme med anbefalinger til, hvordan den danske life science-sektor kan løftes yderligere til gavn for patienter, vækst og velfærd.

Erhvervsminiser Morten Bødskov udtaler:
”Life science-industrien er en af Danmarks vigtigste erhvervsmæssige styrkepositioner. Men vi må ikke stoppe udviklingen, og i dag har vi så taget det første skridt, og sat gang i arbejdet med en ny strategi. For hvis vi skal fortsætte den solide udvikling kræver det endnu bedre rammevilkår. Potentialerne er ikke til at tage fejl af, og derfor er det regeringens klare ambition, at Danmark skal være blandt de bedste i verden inden for innovative og grønne life science-løsninger.”

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde udtaler:
”Gennem bl.a. forskning og udvikling af nye innovative lægemidler og sundhedsteknologier spiller life science-branchen en vigtig rolle for vores sundhed. Derfor igangsætter vi nu arbejdet med en ny life science-strategi, som bl.a. skal bidrage til, at vi på tværs af det offentlige og private kan fortsætte samarbejdet om nye sundhedsløsninger, der kan styrke patientbehandlingen og aflaste personalet og dermed være med til at fremtidssikre vores sundhedsvæsen. For eksempel vil bedre brug af sundhedsdata kunne bidrage til, at flere patienter vil kunne få stillet en hurtigere diagnose og få tilbudt mere målrettet forebyggelse og behandling, samtidig med at vi kan skabe vækst inden for dansk life science.”

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:
”Vores sundhed er det vigtigste, vi har. Danske life science-løsninger, som stomiposer og insulin, har forbedret sundheden for borgere over hele verden, og sådan skal det fortsætte. Vi skal sikre udenlandske investeringer, styrke eksportmulighederne og fastholde Danmarks globale styrkeposition inden for life science, så morgendagens løsninger på sundhedsudfordringer, der rammer hele verden, kan udvikles i Danmark.”

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund udtaler:
”Den danske life science-sektor er en kæmpe succeshistorie. Og succesen står på skuldrene af brændende gode idéer, viden og forskning. Forskning spiller en afgørende rolle i at fremtidssikre vores sundhedsvæsen, skabe udvikling, vækst og eksport. Og derfor skal en ny strategi også være med til at understøtte gode rammevilkår for forsknings- og udviklingsaktiviteter. Sammen med gode uddannelser og fokus på livslang læring skal det sikre, at vi også i fremtiden har en dansk life science-sektor på internationalt topniveau.”

For yderligere oplysninger kontakt:
Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07