Nu åbner ny mulighed for at søge købmandsordning

Publiceret 29-04-2023

Lokale dagligvarebutikker, bagere eller slagtere i mindre lokalsamfund får endnu en mulighed for at søge om direkte støtte i ordningen, der skal hjælpe mod de høje energipriser.

Tidligere på året blev der åbnet op for ansøgninger til en støtteordning til mindre købmænd og andre energiudsatte fødevareforretninger, den såkaldte købmandsordning, på 75 millioner kroner for at hjælpe lokale butikker, der har været ramt af høj inflation og øgede energipriser.

Ordningen er delt i to lige store puljer – 1) Direkte støtte til forhøjede energiudgifter og 2) Støtte til investering i energibesparelser.

Formålet med ordningen er at give en økonomisk håndsrækning til bl.a. de lokale købmænd, bagere eller slagtere i mindre lokalsamfund, der har brug for det.

Ansøgningsfristen for at modtage direkte støtte i ordningen udløb den 20. april. Nu åbner Erhvervsstyrelsen fra d. 3. maj for endnu en ansøgningsrunde med frist den 31. maj for at sikre, at alle relevante ansøgere får mulighed for at søge om direkte støtte. Ordningen for investeringer i energibesparende tiltag er forsat åben og har også frist 31. maj.

"Den lokale købmand spiller en afgørende rolle i mange danske lokalsamfund, og det er vigtigt at støtte lokalvirksomhederne i en tid, hvor de har oplevet udfordringer med høj inflation og øgede energipriser. Derfor har vi nu valgt at åbne for endnu en ansøgningsrunde til støttepuljen, så den lokale bager eller købmand har lidt ekstra tid til at søge den støtte, de har brug for,” siger erhvervsminister Morten Bødskov.

For yderligere information kontakt: 
Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07