636 millioner til grøn omstilling

Publiceret 25-04-2023

Erhvervsministeriet har sammen med Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet nedsat det danske udvalg, som skal være med til at bestemme, hvordan Danmark får mest mulig grøn og retfærdig omstilling via EU-midlerne fra Fonden for Retfærdig Omstilling.

Som led i EU’s fælles indsats for at reducere CO2-udledningen, har regeringen nu nedsat et udvalg, som skal udmønte midler fra EU’s Fond for Retfærdig Omstilling.

Danmark står til at modtage ca. 636 mio. kr. frem mod 2027, som skal investeres i de dele af landet, der bliver mest påvirket af den grønne omstilling. Her er Nord- og Sydjylland udpeget som støtteberettigede landsdele.

Udvalget skal bidrage til at sikre, at EU-midlerne understøtter konkrete projekter i Danmark, der vil reducere udledningen af drivhusgasser og skabe grønne arbejdspladser. Udmøntningen af EU-midlerne har bl.a. ophæng i de brede politiske aftaler om Power-to-X, CSS og landbrug.

Peter Hansen, CEO i Welltec A/S, er udpeget som formand for udvalget. Udvalget mødtes første gang d. 13. april, hvor der blev sat gang i arbejdet.

Erhvervsminister Morten Bødskov udtaler:
”Det store fokus på grøn omstilling er vigtigere end nogensinde. Og takket være vores virksomheders grønne innovationer og teknologier, er det grønne potentiale for Danmark kæmpe stort. Samtidig er det også vigtigt, at der følger nye grønne arbejdspladser med i vores overgang til klimaneutralitet. Og med det nye udvalg sikrer vi at de midler, vi får fra Fonden for Retfærdig Omstilling, bliver brugt bedst muligt til både at reducere vores udledninger og samtidig skabe grøn vækst.”

Klima-, energi-, og forsyningsminister Lars Aagaard udtaler:
"Alle skal have mulighed for at være med, når vi sammen løser klimaudfordringen. Med dette initiativ sørger vi for, at udsatte landsdele får mulighed for at skabe nye løsninger og grønne arbejdspladser. Derfor er jeg enormt glad for dette samarbejde om retfærdig omstilling. Jeg tror på, at dette udvalgs fokus på lokale løsninger vil bidrage afgørende til vores mål om klima og forsyningssikkerhed.”

For yderligere information kontakt: 
Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07