Nyt partnerskab skal gøre Midtjylland til foregangsregion for vandteknologi

Publiceret 14-09-2022

Danmark har egenskaberne til at udvikle et grønt erhvervseventyr inden for vandteknologi og -løsninger. Derfor skal et nyt partnerskab være med til at sikre udviklingen af den danske styrkeposition.

Sammen med en lang række lokale og nationale aktører vil regeringen gøre Midtjylland til et erhvervsfyrtårn inden for udviklingen af vandteknologi og -løsninger.

Erhvervsfyrtårnet giver virksomheder adgang til at afprøve forskellige løsninger og teknologi f.eks. rensning af spildevand og sikre tilpasning til mere ekstremt vejr. De løsninger kan så vises frem for både danske og internationale kunder.

Det skal bidrage til at fastholde Danmarks førende position inden for vandområdet og understøtte flere arbejdspladser i hele Danmark.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Midtjylland er allerede i dag med helt fremme på det vandteknologiske område. Det betyder, at de er med til at sikre udviklingen af fremtidens innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger, så vi fortsat er verdensførende på vandområdet. Sammen med lokale og nationale aktører tager vi nu hul på næste fase i udviklingen af den danske styrkeposition på det her område, og i fællesskab vil vi styrke grundlaget for at skabe bedre grønne løsninger."

Miljøminister Lea Wermelin:

"Vand er en af de vigtigste og mest dyrebare ressourcer, vi har, og bedre udnyttelse har et stort potentiale for både klima, miljø og arbejdspladser. Her er de danske vandvirksomheder både dygtige og ambitiøse. Med det nye partnerskab styrker vi Danmarks position, der allerede er blandt verdens bedste inden for innovative, bæredygtige og effektive vandteknologier og –løsninger,” siger miljøminister Lea Wermelin

Partnerskabet for det midtjyske erhvervsfyrtårn består foruden regeringen af et konsortium, Erhvervshus Midtjylland samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Konsortiet består af en række lokale og nationale aktører, og er i partnerskabet repræsenteret ved Ulrik Gernow, COO i Grundfos Holding A/S og Tom Heron, direktør for bæredygtighed, digitalisering, planlægning og miljø i Niras A/S

Formand for styrekomiteen for erhvervsfyrtårn for vandteknologi Ulrik Gernow:

"Vi står stærkt med en innovativ vandsektor i Danmark; men for at sikre acceleration og realisering af de globale eksportpotentialer, er der brug for at udbygge Danmarks position som verdensførende inden for innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger. Med Erhvervsfyrtårn for vandteknologi samler vi alle aktører i den danske vandsektor baseret på partnerskaber og co-innovation mellem virksomheder, universiteter, forsyninger og kommuner og bidrager derved til at fremme den grønne omstilling både lokalt, nationalt og globalt.”

Borgmester Ib Lauritsen, bestyrelsesformand for Erhvervshus Midtjylland, og repræsentant i partnerskabet:

"Vandbranchen er en vigtig del af de erhvervsmæssige styrkepositioner i Midtjylland og omfatter både store globalt orienterede virksomheder og en bred underskov af iværksættere og SMV’er. Med erhvervsfyrtårnet for vandteknologi vil potentialet i endnu videre udstrækning kunne skaleres og skabe grundlag for erhvervsudvikling langt ud over Midtjyllands grænser. Fra Erhvervshus Midtjyllands side ser vi frem til at bidrage med tilbud og til at understøtte erhvervsfyrtårnet”"

I partnerskabet er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse repræsenteret med Kathrine Forsberg, adm. direktør i Atea A/S:

” Skal vi sikre Danmark førertrøjen inden for vandteknologi, har vi behov for fortsat iværksætteri, innovation og udvikling i de danske SMV’er. Midtjylland har en række stærke virksomheder inden for vandteknologi, og den netop indgåede partnerskabsaftale skaber grobund for yderligere udvikling i branchen, som har potentiale til at blive Danmarks næste store eksporteventyr.”

Milliard afsat til erhvervsfyrtårne

Regeringen har i alt afsat 1 milliard kroner til at udvikle de otte lokale erhvervsfyrtårne. Erhvervsfyrtårnene bygger på anbefalinger fra regeringens regionale vækstteams og skal med udgangspunkt i lokale erhvervsstyrker bidrage til at opdyrke nye danske styrkepositioner inden for bl.a. grøn energi, Power-to-X, CO2-fangst, biosolutions og robotteknologi.  Med partnerskaberne går regeringen skridtet videre og forpligter sig til at udvikle erhvervsfyrtårnet gennem en række forskellige initiativer.

Læs partnerskabsaftalen her.

For mere information kontakt: 

Erhvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07