Nyt partnerskab på Sjælland og øerne skal danne grobund for spirende dansk styrkeposition inden for biosolutions

Publiceret 14-09-2022

En del af fremtidens klimaløsninger handler om at udnytte biologien til at skabe nye grønne alternativer til den produktion, vi kender i dag. Nyt partnerskab skal sende innovative danske biologiske løsninger ud over rampen og sikre biosolutions som en ny dansk styrkeposition.

Sjælland og øerne har muligheden for at blive spydspids for morgendagens grønne løsninger.

Sammen med en lang række lokale og nationale aktører vil regeringen nemlig gøre Sjælland og øerne til et erhvervsfyrtårn inden for biosolutions og udviklingen af fremtidens klimaløsninger.

Med afsæt i de danske traditioner for at bruge bioteknologi udvikler danske virksomheder i dag en lang række industrielle bioteknologiske klima- og miljøløsninger (biosolutions), hvor mikroorganismer, enzymer og feromoner anvendes til at skabe grønne alternativer inden for bl.a. fødevarer, foder, kemisk industri, produktion af plast, byggevarer og cement, energi mv.

Erhvervsfyrtårnet kan blive et grønt udstillingsvindue for Danmark, som kan sætte et eksempel for, hvordan vi med biologiske løsninger kan sætte turbo på den grønne omstilling, og samtidig styrke danske virksomheders vækst, beskæftigelse og eksport.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Danmark har allerede den grønne førertrøje, men for at nå i mål med vores ambitiøses klimamålsætning skal vi fortsat udvikle os. Her kan Sjælland og øerne få en afgørende rolle. For landsdelen har en unik mulighed for at blive epicenter for udviklingen af morgendagens biologiske klimaløsninger. Derfor er jeg stolt over, at regeringen nu sammen med lokale og nationale aktører tager hul på næste fase i udviklingen af Danmark styrkeposition på det her område, hvor vi i partnerskabet vil styrke grundlaget for nyskabende bioteknologiske løsninger til gavn for både klimaet, miljøet og samfundet.”

Fødevareminister Rasmus Prehn:

 ”I Danmark har vi fuld gang i den grønne omstilling af landbruget. Hele verden efterspørger løsninger til at reducere landbrugets klimaudledninger, og her tror jeg, at dansk innovation og ny teknologi kan blive helt central for bedre at udnytte bioressourcer og skabe flere miljø- og klimavenlige løsninger. Derfor er jeg glad og stolt over at være med til at lancere partnerskabet for et erhvervsfyrtårn for biosolutions. Biosolutions har både potentiale til at skabe grønne løsninger i landbruget, eksport og arbejdspladser, bæredygtige proteiner og mere klimavenlige fødevarer så som plantebaseret kost, som vi i højere grad skal tænke ind i måden, vi spiser på.”

Partnerskabet for det sjællandske erhvervsfyrtårn for biosolutions består foruden regeringen af det lokale konsortium, Erhvervshus Sjælland samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Det lokale konsortium består af en lang række lokale og nationale aktører, og er i partnerskabet repræsenteret ved Lars Horholt Jensen fra Food & Bio Cluster og Per Falholt fra virksomheden 21stBio.  

Per Falholt, CSO i 21st.Bio:

”Vi er rigtig glade for i 21st.BIO, at det er lykkedes at få finansiering til biosolutionsfyrtårnet og få partnerskabsaftalerne på plads. Dette projekt trækker job til Danmark inden for grøn omstilling og passer perfekt til de kompetencer, som Danmark yderligere kan udvikle for at være forrest i omstillingen inden for fødevarer og materialer.”

I partnerskabet for Sjælland og øerne er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse repræsenteret med Astrid Gade, der er Vice President i Danish Crown.  

”Biosolutions partnerskabet er et erhvervsfyrtårn, der skaber spændende muligheder for at iværksættere kan teste og skalere deres produkter og teknologier ikke mindst inden for raffinering og fermentering. Partnerskabsaftalen på Sjælland er vigtig og selve kernen i det mål, vi har i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om at udvikle lokale erhvervspotentialer til styrkepositioner for Danmark.”  

Byrådsmedlem Mette Jorsøe (RV) er formand for Erhvervshus Sjælland og repræsentant i partnerskabet.

Formand for Erhvervshus Sjælland Mette Jorsøe (RV):

”Fyrtårnet for biosolutions vil være med til at forløse de kæmpe potentialer, vi i Danmark og særligt i region Sjælland har for udvikling og produktion af enzymer, proteiner, bakterier, farvestoffer, biokemikalier og meget andet. Samtidig er partnerskabet og fyrtårnet den foreløbige kulmination på en udvikling, der har sikret regionen både store verdensledende virksomheder men også en levende underskov af mindre bio-virksomheder og ambitiøse iværksættere. Jeg er slet ikke i tvivl om, at fyrtårnet både vil give vores virksomheder stor flyvehøjde og samtidig skabe international opmærksomhed om det høje faglige niveau vi har i Danmark og region Sjælland inden for biosolutions”.

Milliard afsat til erhvervsfyrtårne

Regeringen har i alt afsat 1 milliard kroner til at udvikle de otte lokale erhvervsfyrtårne. Erhvervsfyrtårnene bygger på anbefalinger fra regeringens regionale vækstteams og skal med udgangspunkt i lokale erhvervsstyrker bidrage til at opdyrke nye danske styrkepositioner inden for bl.a. biosolutions, velfærdsteknologi, life science, grøn energi og Power-to-X mv. Med partnerskaberne går regeringen skridtet videre og forpligter sig til at udvikle erhvervsfyrtårnet gennem en række forskellige initiativer.

Læs partnerskabsaftalen her.

For yderligere spørgsmål fra pressen

Erhvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07