Nyt partnerskab i Hovedstaden skal udvikle førerposition inden for life science og velfærdsteknologi

Publiceret 05-09-2022

Med en international styrkeposition inden for life science og velfærds-teknologi har Hovedstaden en unik mulighed for at skabe et godt miljø for nyskabende sundhedsløsninger. Det er udviklet på tværs af private virksomheder, sundhedsvæsenet og forskningsmiljøer.

Sammen med en lang række lokale og nationale aktører vil regeringen gøre Hovedstaden til et erhvervsfyrtårn inden for life science og udviklingen af fremtidens velfærdsteknologiske sundhedsløsninger. Fokus er på at løfte borgernes sundhed, øge sundhedsvæsenets effektivitet og kvalitet og styrke danske virksomheders vækst, beskæftigelse og eksport.

I første omgang er målet at gå ind i kampen mod ulighed i sundhed i Danmark og i den globale kamp mod overvægt. På længere sigt skal der udvikles innovative løsninger på andre områder, der fx kan gavne mennesker med andre kroniske sygdomme, psykiatriske patienter og ældre.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

"Vi har allerede en international anerkendt styrkeposition inden for life science og velfærdsteknologi. Det giver hovedstadsområdet en unik mulighed for at blive hjemsted for udviklingen af morgendagens sundhedsløsninger. Men det kræver, at vi fortsætter med at være på forkant med fremtidens teknologier og innovation. Derfor er jeg stolt over, at regeringen nu sammen med lokale og nationale aktører tager hul på næste fase i udviklingen af Danmark styrkeposition på dette område, hvor vi i partnerskabet vil styrke grundlaget for nyskabende sundhedsløsninger til gavn for både mennesker, sundhedsvæsen og samfund. "

Sundhedsminister Magnus Heunicke:

"Danmark står stærkt på den internationale scene for sundhedsinnovation. Vi skal være det land i verden, hvor det er bedst at udvikle nye behandlinger, hvor det er bedst at forske og bedst at være patient. Derfor styrker vi nu den danske førerposition og har etableret et partnerskab med offentlige og private aktører, så vi samler kompetencerne til at udvikle fremtidens sundhedsteknologiske løsninger.”

Partnerskabet for erhvervsfyrtårnet i Hovedstaden består foruden regeringen af et lokalt konsortium, Erhvervshus Hovedstaden samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Konsortiet består af en række lokale og nationale aktører, og er i partnerskabet repræsenteret ved Jeppe Theisen, landechef Novo Nordisk Danmark, og Diana Arsovic, direktør i Danish Life Science Cluster:

Landechef Novo Nordisk Danmark, Jeppe Theisen:

"I Novo Nordisk vil vi gerne bidrage til at fremme sundheden i Danmark. Derfor er vi glade for, at vi har fået mulighed for at være en del af et bredt forankret partnerskab, der dels kan være med til at udvikle og forbedre vores sundhedsindsatser og samtidig gøre hovedstadsområdet til et sted, man orienterer sig mod for at få input til at løse nogle af de sundhedsudfordringer, vi står over for herhjemme og i udlandet."

Borgmester Henrik Rasmusen (K) er formand for Erhvervshus Hovedstaden, og repræsentant i partnerskabet.

Formand for Erhvervshus Hovedstaden, Henrik Rasmusen (K):

"Hovedstadsregionen er kendetegnet ved at have rigtig mange, innovative vækstiværksættere, der styrker dansk konkurrenceevne og bidrager til vores velstand. Med fyrtårnssamarbejdet er der styrkede muligheder for test og udvikling af velfærdsteknologiske løsninger, som kan skaleres internationalt. Fra Erhvervshus Hovedstadens side ser vi frem til hjælpe virksomhederne på deres vækstrejse”.

I partnerskabet i Hovedstaden er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse repræsenteret med Ejner K. Holst, næstformand Fagbevægelsens Hovedorganisation

Medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Ejner K. Holst:

"Med fyrtårnet skal vi sikre et dobbelt afkast. Dels skal der komme nye løsninger og arbejdspladser ud af arbejdet. Dels skal borgerne blive sundere og dermed lette den offentlige sektors arbejde. Det vil både frigive midler, men også lette de offentlige ansattes hverdag, så de kan bruge tid på andre kerneopgaver. Nu starter arbejdet med at sikre konkrete resultater til gavn for både den private og offentlige sektor – og at sikre, at lyset fra hovedstadens fyrtårn også viser vej til nye løsninger i resten af landet."

Milliard afsat til erhvervsfyrtårne

Regeringen har i alt afsat 1 milliard kroner til at udvikle de otte lokale erhvervsfyrtårne. Erhvervsfyrtårnene bygger på anbefalinger fra regeringens regionale vækstteams og skal med udgangspunkt i lokale erhvervsstyrker bidrage til at opdyrke nye danske styrkepositioner inden for bl.a. velfærdsteknologi, life science, grøn energi, Power-to-X og biosolutions mv. Med partnerskaberne går regeringen skridtet videre og forpligter sig til at udvikle erhvervsfyrtårnet gennem en række forskellige initiativer.

Læs partnerskabsaftalen her.

For mere information kontakt

Ehvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07