Handlingsplan skal styrke dansk eksport af forsvarsteknologi til USA

Publiceret 28-09-2022

Regeringen lancerer i dag en ny handlingsplan for Industripartnerskabet for forsvarsrelateret eksport til USA. Handlingsplanen skal koordinere og styrke den industrielle indsats på tværs af myndigheder, virksomheder og brancheorganisationer i forbindelse med anskaffelsen af F-35 kampflyene og i sidste ende styrke dansk eksport til USA.

Krigen i Ukraine har tydeliggjort behovet for et stærkt nationalt forsvar. Og her kan danske virksomheder spille en central rolle i at understøtte det danske forsvar og bidrage til den teknologiske udvikling i USA’s forsvar.

Derfor bliver den danske forsvarsindustrielle indsats ift. eksport mod USA nu samlet ét sted med en ny handlingsplan. På den måde kan indsatser på tværs af det offentlige og private bedre koordineres. 

Helt konkret skal handlingsplanen styrke danske virksomheders muligheder for at konkurrere om opgaver relateret til udvikling, produktion, vedligehold m.m. af F-35 samt åbne døre til endnu mere eksport til USA på forsvarsområdet.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Danske virksomheder er med helt fremme på morgendagens teknologiske løsninger. Det ser vi tydeligt i produktionen af de nye F 35 kampfly, hvor danske komponenter har en central plads. Det er en styrke, som vi skal videreudvikle, og det kræver et stærkt samarbejde mellem det offentlige og private. Med handlingsplanen i hånden får vi nu styrket indsatserne på tværs af sektorerne, så vi i fællesskab kan få sat danske virksomheders højteknologiske løsninger på verdenskortet.”

Forsvarsminister Morten Bødskov udtaler:

”Vores deltagelse i JSF-programmet understøtter vores væsentlige danske sikkerhedsinteresser, herunder et fortsat tæt samarbejde med vores vigtigste allierede, USA, og dansk forsvarsindustri, som udgør et af flere lag i dansk sikkerhed. Jeg er derfor også meget tilfreds med den styrkede indsats, der ligger i handleplanen, og dens fokus på styrkelsen af det forsvarsindustrielle samarbejde med og eksport til USA”.

Industripartnerskabet for forsvarsrelateret eksport til USA understøtter ambitionen fra regeringens strategi for dansk forsvarsindustri om at fastholde og udbygge et stærkt transatlantisk samarbejde inden for forsvar og sikkerhed. Danske virksomheder har deltaget i F-35 programmet med succes. Erhvervsstyrelsen har pr. 30. juni 2022 verificeret et samlet F-35 relateret ordreniveau til dansk industri på ca. 1. mia. USD (ca. 7,5 mia. kr.).

Læs handlingsplanen her

For mere information kontakt: 

Erhvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07