Fastholdelse af den kontracykliske kapitalbuffersats i Danmark

Publiceret 28-09-2022

Regeringen har besluttet at fastholde satsen for den kontracykliske kapitalbuffer for 3. kvartal 2022 på 2,5 pct. i Danmark med virkning fra den 30. september 2023.

Regeringen har som opfølgning på mødet i Det Systemiske Risikoråd den 26. september 2022 besluttet at fastholde satsen for den kontracykliske kapitalbuffer i Danmark.

Bufferen fastsættes til 2,5 pct. for 3. kvartal 2022 med virkning fra den 30. september 2023.

Erhvervsminister Simon Kollerup udtaler:

”Vi er i en udfordrende tid for danskere og virksomheder. I regeringen er vi enige med Det Systemiske Risikoråd i, at den kontracykliske kapitalbuffer skal fastholdes på det nuværende niveau. På den måde vil der igen være noget at give af, hvis udviklingen i økonomien skulle vende. Og så er jeg selvfølgelig klar til at frigive den opbyggede buffer med øjeblikkelig virkning, hvis det bliver nødvendigt.”

For Grønland fastsættes buffersatsen for 3. kvartal 2022 uændret til 0 pct.

For Færøerne fastsættes buffersatsen for 3. kvartal 2022 uændret til 1 pct.

Erhvervsministeren fastsætter hvert kvartal de kontracykliske kapitalbuffersatser for Danmark, Grønland og Færøerne. Den kontracykliske kapitalbuffer er et kapitalkrav til penge- og realkreditinstitutternes polstring, der varierer med den økonomiske udvikling.

For mere information kontakt: 

Erhvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07