Dansk garanti på 100 mia. kr. til danske elselskaber

Publiceret 08-09-2022

Med en garanti på 100 mia. kr. står den danske stat klar til at holde hånden under energiselskaber, som måtte få økonomiske vanskeligheder på grund af de stigende energipriser.

På tværs af Europa oplever man stigende energipriser, som rammer både borgere og virksomheder.

Men skyhøje priser på strøm påvirker også elselskaberne, som kan få udfordringer med at leve op til de kontrakter, de har indgået om at købe og sælge strøm. Det vil selvsagt stille store krav til energiselskabernes pengebeholdning.

Derfor vil regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets partier bestående af Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Moderaterne nu stille en garanti til rådighed for de danske elselskaber på 100 mia. kr. Det betyder, at selskaberne vil kunne få statsgaranti på banklån, hvis de får brug for at skaffe store pengebeløb her og nu.

”Fra regeringens side gør vi, hvad vi kan for at holde hånden under det danske elmarked for at sikre fortsat stabilitet om den strøm, vi alle skal bruge. Vi alle kan mærke de stigende energipriser. Det gælder både forbrugere og virksomheder i Danmark. De danske elselskaber spiller en meget vigtig rolle i samfundet, fordi de sikrer vores elforsyning. Derfor er jeg glad for, at vi nu sammen med et flertal af Folketingets partier er blevet enige om at stille en milliardgaranti fra statens side, der giver ro for de vigtige aktører på elmarkedet,” siger erhversminister Simon Kollerup. 

Med garantiordningen stiller staten garanti for 80 procent af nye lån, som elselskaberne måtte få brug for som følge af stigende elpriser, mens bankerne påtager sig de resterende 20 procent. Dermed kan garantiordningen på 100 mia. kr. bidrage til, at elselskaberne får adgang til 125 mia. kr. i likviditet.

Elselskaberne vil skulle betale for at bruge ordningen. Prisen bliver sat efter, hvad banken vurderer risikoen ved lånet til plus administrationsomkosteninger. En del af beløbet vil gå til staten som betaling for den risiko, garantien medfører.

Den svenske stat har for nyligt etableret en lignende ordning, og den danske ordning er blevet til efter dialog med de svenske myndigheder.

Ordningen vil blive administreret af EKF Danmarks Eksportkredit.

Læs aftaleteksten her

For yderligere information kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07