Regeringen lancerer pulje til at styrke virksomheders forsvar mod cyberangreb

Publiceret 07-03-2022

Erhvervsministeren opfordrer danske virksomheder til at tjekke op på cybersikkerheden set i lyset af Ruslands invasion af Ukraine. I samme ombæring sætter regeringen nu en pulje af til at hjælpe små og mellemstore virksomheder på det punkt.

Truslen for cyberangreb på danske virksomheder er høj.

Og med den russiske invasion af nabolandet Ukraine er der god grund til at øge opmærksomheden på cybersikkerheden hos danske virksomheder, lyder det fra erhvervsministeren.

Derfor lancerer Erhvervsministeriet nu en pulje på 50 mio. kr. til at styrke sikkerheden i små og mellemstore virksomheder. Tidligere undersøgelser har nemlig vist, at 40 pct. af de danske små og mellemstore virksomheder har et for lavt sikkerhedsniveau i forhold til deres risikoprofil.

Puljen giver støtte til danske SMV’er, der har behov for at styrke cyber-sikkerheden.

Erhvervsminister Simon Kollerup udtaler:

”Den russiske aggression er en god anledning til at øge opmærksomheden på cybersikkerhed i de danske virksomheder. Vi har tidligere set, hvordan det kan få store konsekvenser for danske virksomheder, hvis man bliver ramt af et cyberangreb, og vi ved, at russiske hackere før har rettet computermusen mod vestlige mål. Derfor vil jeg gerne opfordre alle danske virk-somheder til at tage et ekstra kig på cybersikkerheden i virksomheder. Og så er jeg glad for, at vi også kan give en ekstra hånd til de virksomheder, der har brug for hjælp til at øge sikkerheden.”

I slutningen af februar opfordrede Center for Cybersikkerhed virksomheder og myndigheder til at styrke cyberberedskabet på baggrund af situati-onen i Ukraine.

Puljen er en del af SMV:Digital under Erhvervsstyrelsen og vil åbne for ansøgninger d. 17. marts. Virksomheder kan allerede nu læse mere om puljen på smvdigital.dk, og på hjemmesiden sikkerdigital.dk kan man gennem vejledninger og værktøjer begynde at kortlægge sit behov.

Der er hjælp at hente for alle virksomheder på den fællesoffentlige hjemmeside sikkerdigital.dk. Her er der gratis vejledning og værktøjer, som alle virksomheder kan bruge til at styrke deres digitale sikkerhed.

Fakta:

  • Puljen på 50 mio. kr. til styrket cybersikkerhed er målrettet virksom-heder med mellem to og 249 ansatte.
  • Der gives støtte til rådgivning om, hvordan virksomheder kan styrke den digitale sikkerhed, herunder hvordan man får styr på data, processer og systemer fx gennem en certificerings- eller mærkningsordning.
  • Det vil være muligt at søge om en voucher på op til 50.000 kr.
  • Finansieringen stammer fra REACT-EU til programmet SMV:Digital.
  • Puljen kan søges ved siden af et eksisterende SMV:Digital-projekt

For yderligere information til medier, kontakt Erhvervsministeriets presseafdeling:

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07.