EU-Kommissionen bremser danske ambitioner om strammere krav til sociale medier

Publiceret 25-05-2022

EU-Kommissionen har sagt nej til, at Danmark må indføre national lovgivning, der skal stramme reglerne for de sociale medier - og dermed bl.a. øge beskyttelsen af børn og unge på nettet.

Regeringen har længe haft ambitioner om at regulere de sociale medier i højere grad og har lige nu et lovforslag under behandling i Folketinget.

EU-Kommissionen har dog nu tilkendegivet, at de vil blokere for den danske lovgivning på området, fordi EU har vedtaget regler på samme område. De danske regler ville træde i kraft før de europæiske regler, hvilket EU-Kommissionen ikke vil acceptere.

”De sociale medier skal være et trygt sted for især vores børn og unge, og det haster med faste regler på området. Det er på tide, at tech-giganterne tager et større ansvar for ulovligt indhold, der florerer på deres platforme. Og det kan kun gå for langsomt. Derfor undrer det mig også meget, at EU modsætter sig lovgivning på området i en periode, indtil EU’s regler træder i kraft. Det vil sådan set bare svare til, at vi i Danmark gør ligesom, man har gjort i Tyskland. Jeg har på den baggrund meddelt Folketinget, at regeringen desværre må trække vores forslag til denne bedre beskyttelse tilbage,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

DSA’en stiller blandt andet klare krav til fjernelse af ulovligt indhold for at beskytte børn og unge, og krav til større gennemsigtighed fra de store onlineplatforme. Derudover er man som bruger sikret klageadgang, hvis man er uenig i, at ens opslag er blevet fjernet fra f.eks. Facebook.

De samme tiltag havde regeringen fremlagt i sit lovforslag til en ny SoMe-lov, som blev 1. behandlet den 29. marts. Derudover havde regeringen foreslået klart definerede tidsfrister for nedtagning af ulovligt indhold.

Regeringens lovforslag ville være trådt i kraft hhv. 1. juli og 1. september 2022. Det er endnu ukendt, præcist hvornår DSA’en træder i kraft, men dele af den vil tidligst kunne ske i løbet af næste år og resten i 2024.

 

For yderligere spørgsmål, kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07