Erhvervsministeren udpeger nyt medlem af Det Systemiske Risikoråd

Publiceret 10-05-2022

Erhvervsministeren har udnævnt Nina Smith, professor på Aarhus Universitet, som nyt uafhængigt medlem af Det Systemiske Risikoråd. Nina Smith erstatter Svend Erik Hougaard Jensen som uafhængigt medlem af Rådet.

Det Systemiske Risikoråd er rådgivende, og har til opgave at identificere og overvåge systemiske finansielle risici.

Erhvervsminister Simon Kollerup udtaler:
”Jeg er meget glad for, at Nina Smith har sagt ja til at tiltræde som uafhængigt medlem af Det Systemiske Risikoråd. Det er min forventning, at Nina Smith med sin store erfaring og kompetencer vil bidrage godt til Rådets arbejde. Jeg vil samtidig takke Sven Erik Hougaard Jensen for hans bidrag til Rådets arbejde gennem årene.”

Nina Smith erstatter Sven Erik Hougaard Jensen, hvis 4-årige periode udløb ved udgangen af marts 2022.

Erhvervsministeren har derudover udpeget professor Carsten Tanggaard som 1. suppleant for de uafhængige medlemmer. Carsten Tanggaard erstatter Charlotte Christiansen som 1. suppleant.

Rådets nye sammensætning er herefter:

  • Lars Rohde, formand, nationalbankdirektør, Kgl. udnævnt formand for Nationalbankens Direktion, Danmarks Nationalbank
  • Per Callesen, nationalbankdirektør, Danmarks Nationalbank
  • Michael Dithmer, departementschef, Erhvervsministeriet
  • Peter Steensgaard Mørch, departementschef, Finansministeriet
  • Jesper Berg, direktør, Finanstilsynet
  • Anne-Sofie Reng Japhetson, underdirektør, Finanstilsynet
  • Peter Schütze, tidligere direktør Nordea Danmark, uafhængig ekspert
  • Ida Wolden Bache, centralbankchef, Norges bank, uafhængig ekspert
  • Nina Smith, professor, Aarhus Universitet, uafhængig ekspert

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon på 91337007.