Regeringen udpeger ny formand for Klimapartnerskabet for handel

Publiceret 27-06-2022

Lasse Bolander bliver ny formand for klimapartnerskabet for handel. Den nye formand bliver medlem af Grønt Erhvervsforum, som på vegne af sektoren leverer input og rådgivning til regeringen.

Lasse Bolander, bestyrelsesformand i Coop a.m.b.a., er ny formand for klimapartnerskabet for handel.

Han erstatter forhenværende formand Michael Løve, som overdrager formandskabet, da han er fratrådt sin stilling i Netto, Salling Group.

”Først og fremmest vil jeg gerne takke Michael Løve for hans arbejde med klimapartnerskabet. Nu er stafetten givet videre til Lasse Bolander, der med sine mange år i Coop arbejder aktivt for den grønne omstilling. Med ham som formand får vi en grøn profil og står fortsat stærkt i det videre arbejde med klimapartnerskaberne. Jeg er glad for det gode samarbejde, som betyder, at vi i fællesskab med erhvervslivet kan finde bæredygtige løsninger,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

”En af vor tids største udfordringer er klima-forandringerne. Vi ved, at forbrugerne meget gerne vil gøre noget for at bidrage til mindre klimabelastning. Når de køber ind, betyder deres valg af vare noget reelt i forhold til klimaet. Derfor har vi i handelen – sammen med producenterne - mulighed for at løse den vigtige opgave med at gøre det nemmere for forbrugerne at handle klimasmart og jeg ser frem til at være med til at bringe os et skridt videre sammen med mine kolleger i partnerskabet,” siger Lasse Bolander.

Klimapartnerskabet for handel sekretariatsbetjenes af Dansk Erhverv.

Klimapartnerskab for Handel

Handelserhvervet beskæftiger over 300.000 fuldtidsansatte og udgør knap 14 pct. af de danske virksomheder. Erhvervet står for 21 pct. af den samlede danske eksport og 18 pct. af værditilvæksten. Sektoren udgør ca. 12 pct. af dansk økonomi (målt ved BVT 2015).

Sektorens egen direkte drivhusgasudledning gennem fx elforbrug er relativt lille sammenlignet med andre sektorer. Virksomhederne kan dog påvirke drivhusgasudledningen hos leverandører og forbrugere gennem drivhusgasreduktioner i form af mindre madspild i dagligvarehandlen, længere levetid for produkter, mindre emballage og plastik, varetransport mv. Og fx modebranchen, der har produktion i andre lande, kan medvirke til at påvirke efterspørgslen og de globale værdikæder. Herigennem kan handelssektoren bidrage til at skabe en mere bæredygtig handel og produktion med mindre overforbrug.

Den stigende globale e-handel kan medføre negative konsekvenser for drivhusgasudledningen pga. flere lastbilleveringer, øget emballageforbrug og mere spildplads i fragten. Der er derfor fortsat behov for fokus på mere grøn e-handel.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon, tlf. 91337007.