Politisk aftale om ansvar og ledelse i den finansielle sektor

Publiceret 23-06-2022

Et politisk flertal er blevet enige om at ændre reglerne for ansvar for topledelsen i banker og finansielle virksomheder. Dermed bliver det bl.a. tydeligere for anklagemyndigheden og domstole, hvornår reglerne skal bruges til at holde bankernes ledelser ansvarlige. Samtidig åbner aftalen muligheder for at tiltrække et bredere kompetencefelt til ledelsen i finansielle virksomheder.

Danske banker og andre finansielle virksomheder spiller en vigtig rolle i dansk økonomi. Derfor er det vigtigt at sikre tilliden hos befolkningen.

Med en nye aftale om skærpet ansvarsvurdering og bredere rekrutteringsgrundlag understøtter regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance god ledelse i den finansielle sektor.

Aftalen sikrer, at flere personer med relevante kompetencer og erfaringer – ikke kun fra den finansielle sektor – kan se sig selv i ledelsen i finansielle virksomheder. En løbende tilførsel af personer, der også har erfaringer fra andre sektorer, organisationer eller myndigheder, kan medvirke til at holde sektoren i trit med omverdenens forventninger til sektorens generelle samfundsansvar og adfærd.

Aftalen sikrer desuden, at reglerne om straf for dårlig ledelse bliver tydeligere for sektoren og de myndigheder, der skal bruge reglerne til at placere et eventuelt juridisk ansvar hos ledelsesmedlemmer i banker og andre finansielle virksomheder.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Efter finanskrisen og de seneste års mange sager om dårlig kundebehandling har tilliden til bankerne lidt et knæk hos mange danskere. Derfor udvider vi nu muligheden for at straffe bankdirektører, der bryder reglerne. Og samtidig gør vi det tydeligere for de finansielle virksomheder, hvordan og hvornår de kan udpege kandidater til topposter med kompetencer, der er opnået uden for den finansielle sektor. Med skærpet ansvar og mulighed for nyt blod i ledelsen er det mit håb, at bankerne forhåbentlig genvinder danskernes tillid."

Torsten Schack Pedersen, Venstre:

”Helt åbenlyse overtrædelser af reglerne skal straffes hårdere. Det er centralt for Venstre. Ellers svigter vi tilliden til den finansielle sektor. Samtidig får vi lempet nogle åbenlyst urimelige regler i forhold til godkendelse af dygtige medarbejdere i den finansielle sektor. Det er en meget fornuftig aftale, der nu er bred enighed om.”

Katrine Robsøe, Radikale Venstre:

"Jeg er glad for, at vi får tilpasset reglerne, så vi har høj sikkerhed og samtidig giver mulighed for at få nye kræfter til. Vi har set eksempler på at reglerne modarbejdede sund fornuft, så en ændring er helt på sin plads."

Mona Juul, Det Konservative Folkeparti:

"I Det Konservative Folkeparti er vi meget glade for, at fit and proper-reglerne fremadrettet skal administreres mere fleksibelt, så vi sikrer et større rekrutteringsgrundlag og større diversitet."

Mette Hjermind Dencker, Dansk Folkeparti:

”Vi er glade for at være en del af en fornuftig aftale. Det er vigtigt at vi stiller høje krav til governance i særligt den finansielle sektor. De krav får vi med denne aftale, og det er vi tilfredse med.”

Malte Larsen, Socialdemokratiet:

”Jeg er rigtig glad for, at vi nu får fulgt op på de anbefalinger, som udvalget om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer mv. i den finansielle sektor er kommet med. De finansielle virksomheder er centrale for samfundsøkonomien. Det er derfor sund fornuft at sikre, at bl.a. ledelse og centrale personer i de finansielle virksomheder kan holdes ansvarlige for deres ageren samt at sikre et bredt rekrutteringsgrundlag til ledelsesposterne. Det gør vi med aftalen her.”

Med aftalen er der enighed om at gennemføre Ansvarsudvalgets forslag til at skabe større klarhed over det strafferetlige ansvar ved grove ledelsessvigt. Udvalget konkluderede blandt andet, at det er utilfredsstillende, at der kun har været prøvet et beskedent antal straffesager mod ledelsesmedlemmer ved domstolene efter finanskrisen på grund af et uklart retsgrundlag om ledelsesansvar.

Læs aftalen her.

Er du journalist og har spørgsmål?

Kontakt pressetelefonen på 91 33 70 07