Ny ekspertgruppe skal støtte regeringens håndtering af tech-giganter

Publiceret 29-06-2022

Ny teknologi er blevet en uundværlig del af hverdagen for familier og erhvervsliv i Danmark og verden over. Men med udviklingen følger nye dilemmaer. Derfor har regeringen nedsat en ekstern ekspertgruppe som skal understøtte arbejdet med at sætte rammerne for tech-giganterne.

Med store tech-virksomheder som Google, Facebook, Amazon og Apple har vi i dag et væld af muligheder for at kommunikere, købe varer eller danne fællesskaber. 

Men de mange muligheder betyder omvendt nye og store udfordringer med bl.a. spredning af ulovligt og skadeligt indhold, unfair konkurrencevilkår, skatteforhold, digital mistrivsel hos børn og unge, uigennemsigtige algoritmer og polariserende mekanismer, der kan undergrave vores demokratiske principper og samfundsværdier.

Derfor har regeringen i dag nedsat en ekstern ekspertgruppe, som får til formål at understøtte regeringens tværgående arbejde med at håndtere de løbende problemstillinger, der er forbundet med tech-giganternes størrelse, produkter og services.

”Det er os som samfund, der skal sætte rammerne for vores digitale liv, ikke tech-giganterne. Og vi skal stille dem til ansvar for den negative indflydelse de har på vores samfund bl.a. ublu forretningsmodeller, der bygger på at indsamle alt mulig data om os forbrugere. Derfor er jeg glad for, at vi nu har fået en ekspertgruppe, som løbende skal hjælpe os i regeringen med at håndtere de problemstillinger, hvor tech-giganterne udfordrer bl.a. vores samfund, kultur, økonomi og trivsel”, siger erhvervsminister Simon Kollerup.

”Vi har længe haft en tæt dialog med de globale frontløbere i tech-industrien gennem vores tech-diplomati. Tech-virksomhederne skal leve op til demokratiske værdier og understøtte de demokratiske samfund, de er vokset ud af. Det er en retning, vi allerede har udstukket med strategien for Danmarks teknologiske diplomati og ikke mindst Tech for Democracy-initiativet. Derfor håber jeg på, at ekspertgruppen kan bidrage til den dialog og holde tech-giganterne op på deres løfter, så vi i fællesskab kan styrke demokratiske samfund og ansvarlig teknologi verden over, siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

”Kampen mod de negative effekter af tech-giganternes indflydelse er en af de vigtigste udfordringer i vores tid. Tech-giganter har på kort tid fået enorm indflydelse på vores liv, vores børn og unges trivsel og den demokratiske samtale i Danmark. Jeg er glad for, at vi nu har eksperter fra en lang række felter med om bord i arbejdet med at skærpe den demokratisk kontrol med tech-giganterne. Det er så utrolig vigtigt, at vi finder veje til at få tech-giganterne til at tage et større ansvar, siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.

”Tech-giganter har opnået en stor indflydelse i vores samfund, og præger vores liv i stigende grad. Det er meget velkomment og nødvendigt, at regeringen har valgt at sætte fokus på denne vigtige dagsorden ved bl.a. at nedsætte denne ekspertgruppe. Som formand for ekspertgruppen ser jeg frem til at understøtte regeringen i dens fremadrettede arbejde med techdagsordenen, særligt fordi medlemmerne af gruppen er nogle af de dygtigste eksperter i landet og derfor kan bidrage til vigtig nytænkning på området” siger formand for ekspertgruppen Mikkel Flyverbom.

Udmønting af udspil om tech-giganter

Den eksterne ekspertgruppe er ét af i alt 22 initiativer, som regeringen i august sidste år præsenterede i udspillet ”Tech-giganter: mere retfærdig konkurrence og bedre forbrugerbeskyttelse”. Gruppen vil støtte op om regeringens brede indsatser, bl.a. i forlængelse af Strategien for Danmarks Teknologiske Diplomati og Tech for Democracy-initiativet.

Regeringen får mulighed for at anmode ekspertgruppen om at vurdere konkrete sager og dilemmaer inden for tech-dagsordenen.

Konkret skal ekspertgruppen:

  • Drøfte udfordringer ved tech-giganternes forretningsmodeller og konsekvenserne for det danske samfund, herunder for den demokratiske samtale.
  • Komme med oplæg til hvordan den demokratiske kontrol med tech-giganterne kan styrkes, herunder belyse positive såvel som negative konsekvenser med særligt fokus på forretningsmodellerne.
  • Fremlægge forslag og konkrete anbefalinger, herunder overveje om det skal løses i nationalt eller EU-regi, til håndtering af disse problemstillinger.
  • Inddrage og drøfte internationale erfaringer i arbejdet, for at sikre en ansvarlig teknologisk udvikling, der understøtter Danmarks demokrati, velstand og sikkerhed i en globalt forbundet verden.

Ekspertgruppen består af medlemmer med ekspertise og erfaring inden for en bred række områder, herunder bl.a. erhvervslivet og tech-giganternes særlige forretningsmodeller. 

Ekspertgruppens sammensætning:

- Mikkel Flyverbom (formand)

- Kasper Fogh Hansen

- Lars Thinggaard

- Lone Sunesen

- Mie Oehlenschläger

- Miriam Michaelsen

- Pernille Tranberg

- Rebecca Adler-Nissen

- Rikke Frank Jørgensen

- Sune Lehmann

- Thomas Bolander

- Peter Svarre

For yderligere oplysninger, kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon, tlf. 91337007.