Fastholdelse af den kontracykliske kapitalbuffersats i Danmark

Publiceret 27-06-2022

Regeringen har besluttet at fastholde satsen for den kontracykliske kapitalbuffer for 2. kvartal 2022 på 2,5 pct. i Danmark med virkning fra den 30. juni 2023.

Regeringen har, som opfølgning på mødet i Det Systemiske Risikoråd den 20. juni 2022, besluttet at fastholde satsen for den kontracykliske kapitalbuffer i Danmark. Bufferen fastsættes til 2,5 pct. for 2. kvartal 2022 med virkning fra den 30. juni 2023.

Regeringen vurderer på lige fod med Rådet, at der fortsat er tegn på risikoopbygning i det finansielle system med udgangspunkt i fortsat lempelige finansieringsvilkår trods stigende renter, og at opbygningen af bufferen til 2,5 pct. bør fastholdes.

Erhvervsminister Simon Kollerup udtaler:

”Vi står i en mere usikker tid, men kreditinstitutterne har fortsat plads til at lægge til side. Derfor er vi i regeringen enige med Det Systemiske Risikoråd i, at den kontracykliske kapitalbuffer skal fastholdes på det nuværende niveau. På den måde vil der igen være noget at give af, hvis udviklingen i økonomien skulle vende. Og så er jeg selvfølgelig klar til at frigive den opbyggede buffer med øjeblikkelig virkning i tilfælde af uro i det finansielle system.”

For Grønland fastsættes buffersatsen for 2. kvartal 2022 uændret til 0 pct.

For Færøerne fastsættes buffersatsen for 2. kvartal 2022 uændret til 1 pct.

Erhvervsministeren fastsætter hvert kvartal de kontracykliske kapitalbuffersatser for Danmark, Grønland og Færøerne. Den kontracykliske kapitalbuffer er et kapitalkrav til penge- og realkreditinstitutternes polstring, der varierer med den økonomiske udvikling.