Danskerne kan få hjælp til boligkøb i landdistrikterne

Publiceret 07-06-2022

Folketinget har i dag vedtaget en ny lov, der giver danskere mulighed for at optage et lån med statsgaranti til at købe drømmeboligen i landdistrikterne. Ambitionen er, at det ikke længere skal være postnummeret, der er afgørende for, om man kan låne til boligen.

Nogle steder i landet kan det være svært at låne til et hus, selvom man har orden i privatøkonomien. Og flere har oplevet, at kreditinstituttet har afvist et lån til drømmeboligen med den begrundelse, at det lå i det forkerte postnummer.

Men det laves der nu om på. Folketinget har i dag vedtaget en ny lov, der giver danskere mulighed for at få et boliglån med statsgaranti i landdistrikter. Det skal gøre kreditinstitutterne mere tilbøjelige til at låne ud i tilfælde, hvor de ikke gør det i dag pga. boligens placering.

Dermed kan de første danskere optage et lån med statsgaranti fra den 1. juli 2022.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”I dag er en kæmpe sejr for de danskere, der gerne vil bo i vores skønne landdistrikter. Med loven sikrer vi, at det ikke er postnummeret, der afgør, om man kan få et lån eller ej, og vi styrker dermed sammenhængskraften i Danmark. Det er jeg utrolig stolt af. Det har været en mærkesag for mig, så jeg håber, at de, der har oplevet udfordringer med afslag på grund af postnummeret, vil få gavn af statsgarantien. Danmark er for lille et land til store forskelle.”

Karina Lorentzen Dehnhart, SF:

”I SF har vi gentagne gange sagt, at markedskræfterne ikke løser lånekrisen på landet, og at staten er nødt til at spille en rolle. Derfor har vi siden 2014 fremsat fem forslag om, at staten tager ansvaret på sig for at sikre gode, retfærdige og billige realkreditlån til hele Danmark. Vi synes nemlig, det er en bombe under trygheden, når mennesker i landdistrikterne får nej til at købe og sælge huse, fordi de ligger det forkerte sted. Så går al udvikling jo i stå, og så skal vi frem med nedrivningspuljen næste gang. Det duer jo ikke, og derfor er vi glade for, at der nu kommer en ordning med statsgaranterede lån. Det er en sejr for retfærdigheden.”

Katrine Olldag, Radikale Venstre:

”Hvis drømmeboligen ligger i et postnummer, hvor det er svært at få et almindeligt realkreditlån, så er det ikke rimeligt, at man som huskøber er helt anderledes stillet end alle andre huskøbere i Danmark. Derfor er vi i Radikale glade for, at et flertal i Folketinget nu er blevet enige om at afprøve en model for bedre lånemuligheder i landdistrikterne. Det er et problem, vi i mange år har haft fokus på i Radikale, så vi ser frem til at følge med i udrulningen af modellen og forventer, at den vil hjælpe boligkøbere i alle egne og kroge af Danmark.”

Henning Hyllested, Enhedslisten:

"Med dette lovforslag retter vi op på en fejl i lånemarkedet, som har været gældende i flere år. Det er ikke rimeligt, at nogle mennesker med en i øvrigt god økonomi får nej til et lån til drømmehuset, blot fordi huset ligger i det forkerte postnummer. Det retter lovforslaget om statsgaranterede lån i landdistrikterne op på. Statsgarantien vil lette adgangen til at få lån i landdistrikterne, og dermed rette lidt op på ubalancen i landet mellem by og land. Lovforslaget er derfor også en del af forsøget på at skabe et Danmark i balance, hvor vi forsøger at dæmpe afvandringen fra landdistrikterne til byerne."

Mette Hjermind Dencker, Dansk Folkeparti:

“I Dansk Folkeparti har vi set alt for mange eksempler på folk, der bliver afvist pga. beliggenheden og ikke økonomien, og det kan vi ikke være bekendt. Vi er glade for, at vi nu kan komme det til livs, så der forhåbentlig vil være endnu flere, der køber huse derude, hvor der er smukkest at bo”.

Susanne Zimmer, Frie Grønne:

Frie Grønne synes, det er helt nødvendigt og rimeligt, at der nu kan gives statsgaranti i områder af Danmark, hvor det ellers har været svært at få et lån til drømmeboligen. En borger eller familie, som ønsker at købe en bolig i landdistrikterne, skal selvfølgelig have mulighed for at kunne købe på lige fod med borgere, der vælger at bosætte sig andre steder i landet. Denne ordning er derfor et vigtigt skridt.

Bent Bøgsted, UFG:

”Vi ser desværre mange eksempler på danskere over hele landet, som har orden i økonomien, men som får afslag på at låne udelukkende baseret på det område, som de ønsker at bosætte sig i. Den skævvridning skal vi selvfølgelig gøre op med, og det gør vi nu med statsgarantien til boligkøbere i landdistrikter.”

Fakta

Med modellen bliver det muligt, hvis lånet ikke kan ydes på sædvanlige vilkår, at få en statsgaranti på den del af boliglånet, der ligger mellem 60 og 90 pct. af boligens værdi for ejerboliger, der har en handelspris under 10.000 kr. pr. kvm., hvis boligen ligger i et postnummer med en gennemsnitlig handelspris under 8.000 kr. pr. kvm., eller har en handelspris under 8.000 kr. pr. kvm.

Eksempelvis vil en familie, der gerne vil låne penge af kreditinstituttet til en ejerbolig på 130 kvadratmeter til 1 mio. kr. kunne få et lån med statsgaranti på en del af boliglånet, hvis kreditinstituttet vurderer, det er nødvendigt med en statsgaranti for at yde lånet. Her vil staten kunne garantere 90 pct. af belåningen i spændet 60-90 pct., dvs. 270.000 kr. Kreditinstitutterne skal bære 10 pct. af risikoen i forhold til det enkelte lån. For både låntager og kreditinstitut vil der være en lille merbetaling ift. et lån uden statsgaranti. Det sikrer, at statsgarantien kun bruges i de tilfælde, hvor der ikke kan lånes på almindelige vilkår.

Modellen er blevet til i dialog med den finansielle sektor.

Er du journalist og har spørgsmål?

Så kontakt Erhvervsministeriets pressetelefon på 91 33 70 07