Regeringen ønsker en lige fordeling af køn blandt virksomhedsledere

Publiceret 22-02-2022

Et nyt lovforslag skal fremme en mere ligelig kønssammensætning i ledelseslagene hos private virksomheder.

Fordelingen mellem kvinder og mænd i virksomhedernes øverste ledelseslag er fortsat for skæv og har ikke rykket sig tilstrækkeligt.

Derfor vil regeringen udvide de regler, der i forvejen forpligter virksomhederne til at opstille måltal for kønssammensætningen i de øverste ledelsesniveauer og bestyrelser.

Med et nyt lovforslag vil regeringen fremme ligestillingen ved at indføre nye krav om, at de største danske virksomheder skal fastsætte nye måltal, indtil der er opnået en ligelig kønsfordeling.

Lovforslaget forpligter ca.  2400 private virksomheder til at opstille måltal for kønssammensætningen i deres øverste ledelseslag.

”Desværre ser vi stadig en skæv fordeling af kønnene i de øverste ledelseslag ude i vores virksomheder. Og selvom det går lidt fremad, går det simpelthen for langsomt. I regeringen vil vi derfor indføre krav om, at de største danske virksomheder skal sætte et måltal for kønsbalancen, indtil der er opnået en lige fordeling af kvinder og mænd. Samtidig vil vi skabe mere åbenhed og gennemsigtighed om virksomhedernes måltal og kønsbalance. For det skal ikke være ens køn, men ens talent og gode idéer, der afgør, om man får en topstilling i dansk erhvervsliv,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Det bliver op til virksomhederne selv at sætte det måltal, som de mener er realistisk i forhold til deres branche. Men regeringen vil følge op, så de virksomheder, der når deres mål, får sat nogle nye mål, indtil de når en ligelig fordeling af kvinder og mænd i de øverste ledelseslag og bestyrelser.

Med lovforslaget forpligtes private virksomheder, der ikke har en ligelig kønssammensætning i de øverste ledelsesniveauer, til at udarbejde en politik, der har til formål at øge det underrepræsenterede køn.

Og så vil regeringen skabe øget åbenhed og gennemsigtighed om virksomheders og institutioners arbejde med at øge andelen af det underrepræsenterede køn i ledelsen via offentligt tilgængelige hjemmesider, der giver mulighed for at sammenligne og følge udviklingen.

Et tilsvarende lovforslag bliver fremsat af transport- og ligestillingsminister, Trine Bramsen, som omfatter offentlige institutioner.

For yderligere information kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon på tlf. 91337007