Information til virksomheder: Her er råd og vejledning

Publiceret 26-02-2022

På baggrund af Ruslands uprovokerede invasion i Ukraine har EU, USA, Storbritannien og Canada igangsat yderligere sanktioner mod Rusland. Sanktionerne kan have indflydelse på danske virksomheder, der opererer i både Ukraine og Rusland.

Efter Ruslands invasion af Ukraine har EU, USA, Storbritannien og Canada i går aftes indført en række hårde sanktioner, som har til formål at ramme russisk økonomi og generelle handlemuligheder med resten af verden. Sanktionspakken vil bl.a. isolere Rusland fra de vigtigste finansielle markeder samt forhindre russisk erhvervsliv i at skaffe højteknologiske komponenter til deres industri.

Og selvom dansk økonomi står stærkt, så kan sanktionerne og den eventuelle modreaktion, der kan komme fra Rusland, få en negativ indflydelse på danske virksomheder, der har samhandel med enten Rusland eller Ukraine.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

”Ruslands uprovokerede invasion af Ukraine er fuldstændig uhørt og uacceptabelt. Og det har et samlet Vesten nu valgt at indføre hårde sanktioner på baggrund af. For det skal slås ned på i meget høj grad. I Danmark går vi ind i en ny virkelighed med en stærk dansk økonomi, hvor beskæftigelsen er rekordhøj, og hvor danske virksomheder klarer sig godt. Men vi kan ikke komme uden om, at situationen også vil få en pris for de danske virksomheder, der handler med Rusland eller Ukraine. Nogle må måske lægge forretningen om eller finde nye eksportmarkeder. Heldigvis har vi gang på gang set, at virksomhederne i Danmark er enormt agile og jeg er sikker på, at den opstillingsparathed også vil være tydelig nu. Vi er i regeringen i tæt dialog med erhvervslivet, og vores myndigheder står klar med hjælp, hvis man som virksomhed har brug for råd og vejledning til at komme godt videre.”

Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du få råd og vejledning om indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer samt specifikke sanktioner for Rusland.

Finanstilsynets hjemmeside kan du få råd og vejledning om sanktioner på finansielle tjenesteydelser, investeringer, kreditgivning, långivning, statsobligationer og forsikring.

Søfartsstyrelsens hjemmeside kan du få råd og vejledning vedr. registrering af fartøj og øvrige restriktioner på det maritime område.

For yderligere information kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon på tlf. 91337007