Fastholdelse af den kontracykliske kapitalbuffersats i Danmark

Publiceret 21-12-2022

Erhvervsministeren har besluttet at fastholde satsen for den kontracykliske kapitalbuffer for 4. kvartal 2022 på 2,5 pct. i Danmark med virkning fra den 31. december 2023.

Erhvervsministeren har besluttet at fastholde satsen for den kontracykliske kapitalbuffer i Danmark.

Bufferen fastholdes på 2,5 pct. for 4. kvartal 2022 med virkning fra den 31. december 2023.

”Vi befinder os i en mere usikker økonomisk tid, og derfor er det godt, at udgangspunktet i dansk økonomi er bundsolidt. Regeringen fastholder den kontracykliske kapitalbuffer på det nuværende niveau, så institutterne har noget at stå imod med og understøtte udlånskapaciteten, hvis institutternes tab stiger. Vi følger naturligvis den økonomiske udvikling tæt, og jeg er klar til at frigive den opbyggede buffer, hvis der bliver behov for det,” siger erhvervsminister Morten Bødskov.

Erhvervsministeren fastsætter hvert kvartal de kontracykliske kapitalbuffersatser for Danmark, Grønland og Færøerne.

Den kontracykliske kapitalbuffer er et kapitalkrav til penge- og realkreditinstitutternes polstring, der varierer med den økonomiske udvikling.

For Grønland fastsættes buffersatsen for 4. kvartal 2022 uændret til 0 pct.
For Færøerne fastsættes buffersatsen for 4. kvartal 2022 uændret til 1 pct.

For yderligere information kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07