Regeringen og erhvervslivet skærper indsatsen med ny Cybersikkerhedspagt

Publiceret 08-04-2022

Erhvervsministeriet og de største danske erhvervsorganisationer styrker den digitale sikkerhed i Danmark med en cybersikkerhedspagt, som skal øge sikkerheden i de små- og mellemstore virksomheder.

Truslen fra cyberangreb mod danske virksomheder er meget høj, og med den russiske invasion af Ukraine, er den digitale sikkerhed i danske virksomheder kun blevet mere aktuel.

Samtidig viser undersøgelser, at særligt små og mellemstore virksomheder er udsatte, da 40 pct. har et utilstrækkeligt digitalt sikkerhedsniveau i forhold til deres risikoprofil.

Derfor indgår Erhvervsministeriet, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Finans Danmark, Forsikring & Pension, HK, IDA, Industriens Fond, IT-Branchen og SMVdanmark nu en cybersikkerhedspagt. Pagten har som målsætning, at Danmark skal have Europas mest digitalt sikre små- og mellemstore virksomheder.

Parterne forpligter hinanden på at igangsætte og koordinere indsatser, der skal styrke cybersikkerheden i de danske virksomheder, at udveksle data og viden om digitale trusler og at samarbejde om at sikre synergi arbejdet for danske virksomheders cyberforsvar.

Til en start vil cybersikkerhedspagten i et brancherettet projekt udvikle målrettede indsatser til at styrke SMV’ers cybersikkerhed i udvalgte brancher. Indsatserne vil fx omhandle samarbejde om it-tekniske løsninger, træning og uddannelse samt vidensdeling. Indsatser der kan gøre en stor forskel for cybersikkerheden i den enkelte branche.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Krigen i Ukraine har givet os alle en ekstra reminder om, hvor vigtigt det er, at vi har styr på cybersikkerheden i danske virksomheder. For truslen om et cyberangreb er højt, og hvis dansk erhvervsliv og særligt de små- og mellemstore virksomheder skal kunne stå imod denne trussel, er det afgørende at vi står sammen i Danmark. Derfor er jeg glad for, at vi nu står skulder ved skulder med erhvervslivet for at øge cybersikkerheden i danske virksomheder.”

Adm. direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen:

”Jeg er glad for, at erhvervsministeren har taget initiativ til en cyberpagt. Vi står lige nu i en helt ekstraordinær situation, hvor det russiske angreb på Ukraine har bragt krig til Europa og det er tydeligt, at krig i dag ikke kun udspiller sig i den fysiske verden, men
også i den digitale. Derfor er det endnu vigtigere end før, at danske virksomheder har styr på deres digitale sikkerhed. Med cyberpagten samler vi gode kræfter på tværs af offentlige og private aktører, så vi fællesskab kan adressere behovet for, at Danmark og dansk erhvervsliv står absolut stærkest, når det gælder IT- og cybersikkerhed.”

Branchedirektør i DI Digital Rikke Hougaard Zeberg:

”Jo mere digitale vi er, des vigtigere er det, at vi prioriterer vores digitale sikkerhed. Derfor er det utroligt vigtigt, at vores gennemdigitaliserede danske samfund tager cybertruslen meget alvorligt. Cybersikkerhedspagten er en god ide, fordi vi har brug for at samle vores kræfter og begynde at samarbejde på nye måder på tværs af det offentlige og private, som DI har efterspurgt. Det er nødvendigt, hvis vi for alvor skal gøre en forskel i virksomhedernes kamp mod cyberkriminalitet.”

Adm. direktør i Finans Danmark Ulrik Nødgaard:

”Etableringen af et stærkt offentlig/privat samarbejde på cybersikkerhedsområdet er vigtigt og kan bidrage til at styrke danske virksomheders cybersikkerhed. Vi ser frem til at bidrage.”

Adm. direktør i Forsikring & Pension Kent Damsgaard:

”I F&P bakker vi klart op om samarbejdet og ambitionerne om at styrke danske virksomheders digitale sikkerhedsniveau. Cybersikkerhed er et fælles ansvar og kræver en bred og fælles indsats.”

Formand for HK Privat Simon Tøgern:

”At øge it-sikkerheden har de fleste SMV’er råd til - det behøver faktisk ikke være dyrt. Men det kræver ledelse og rygrad at få alle kollegerne på en lille arbejdsplads til at ændre på de (u)vaner, der udgør en væsentlig svaghed i it-sikkerheden. Men det kan sagtens lykkes i fællesskab. Og det er svært at se, at der er råd til ikke at tage udfordringen alvorligt. Der findes ikke en HK’er i alle danske SMV’er, men det er tæt på. Og den HK’er kan være nøglen til at starte en ny udvikling og øge it-sikkerheden i tusindvis af virksomheder. Derfor er HK Privat med i Cybersikkerhedspagten, vores medlemmer er en del af løsningen og har en klar interesse i at deres virksomheder kan overleve alle typer angreb.”

Adm. direktør i IDA Carl Aage Dahl:

”Vigtigheden af at styrke cybersikkerheden for både virksomheder og offentlige myndigheder kan ikke undervurderes. I takt med digitaliseringen, som Danmark er verdensmester i, er vi som samfund også mere sårbare for cyberangreb. Derfor er det afgørende, at vi giver højeste prioritet til at sikre virksomhedernes digitale infrastruktur ved at skabe et stærkt cyberforsvar i et tæt og forpligtende samarbejde”

Adm. direktør i IT-Branchen Natasha Friis Saxberg:

”I IT-Branchen ser vi it-leverandørerne og den private cybersikkerhedsindustri som helt afgørende aktører i realiseringen af målsætningerne for den nye, nationale cyberstrategi. I forlængelse heraf bakker vi fuldt op om et styrket offentlig-privat samarbejde, der skal fremme cybersikkerheden i de danske SMV’er. Derfor er vi også meget glade for at indgå som stiftende part i Cybersikkerhedspagten, og vi ser frem til at bidrage til pagtens kommende initiativer.”

Adm. direktør i SMVdanmark Jakob Brandt:

”Antallet af cyberangreb er kraftigt stigende, men SMV’ernes forsvar står ikke helt mål med den voksende trussel. Danske SMV’er er langt fremme med at digitalisere deres forretning, men det kræver også øget fokus på cybersikkerhed. Særligt coronakrisen har sat skub i den digitale omstilling, hvilket er positivt, men det har paradoksalt nok også åbnet flere døre for cyberkriminelle. Derfor står vi nu med en ny udfordring – den stigende cybertrussel. Derfor er cybersikkerhedspagten et vigtigt skridt til at komme dette problem til livs.”

Cybersikkerhedspagtens parter aftaler at mødes halvårligt med henblik på at igangsætte nye indsatser, sikre synergi mellem nye og igangværende indsatser samt at drøfte deres fælles resultater og målsætninger. Cybersikkerhedspagten sker som led i regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024.

For yderligere information til medier, kontakt Erhvervsministeriets presseafdeling:

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07.

For yderligere information til virksomheder: Kontakt Erhvervsstyrelsen

For yderligere information om cybersikkerhed: www.sikkerdigital.dk