Europæisk aftale skærper kravene til tech-giganter

Publiceret 23-04-2022

Aftalen forpligter blandt andet tech-giganterne og andre digitale tjenester til hurtigst muligt at fjerne ulovligt indhold som f.eks. terrorpropaganda eller børneporno, hvis de bliver opmærksomme på det.

Natten til i dag indgik EU en politisk aftale om et forslag, der skal gøre det mere trygt og sikkert at færdes online.

Det er den såkaldte Digital Services Act (DSA), der fastsætter tech-giganters og andre digitale tjenesters ansvar på digitale platforme tjenesters ansvar for at fjerne ulovligt indhold på platformene og en række krav der skal sikre mere gennemsigtighed.

Forslaget stiller blandt meget andet klare krav til fjernelse af ulovlig ind-hold, til beskyttelse af børn og unge og til større gennemsigtighed fra de store onlineplatforme. Derudover er man som bruger sikret klageadgang, hvis man er uenig i, at ens opslag er blevet fjernet fra fx Facebook.

”Vi har alt for længe set til, mens tech-giganterne har kørt efter deres egne spilleregler, men med DSA’en er det målet at tage magten tilbage ift. hvem der bestemmer på nettet. Derfor er jeg rigtig glad for den aftale, vi er blevet enige om på europæisk plan. Og jeg er især glad på vegne af vores børn og andre forbrugere, der handler på nettet,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Situationen i Ukraine har vist nødvendigheden af at kunne reagere hurtigt og effektivt i uforudsete kriser, hvor blandt andet sociale medier kan have en vigtig rolle fx i forbindelse med spredning af falsk information. Derfor stiller aftalen krav om at de største onlineplatforme skal vurdere, om deres tjeneste bidrager til fx udbredelse af falske informationer og agere som følge heraf.

I forhandlingerne har Danmark haft som klar prioritet at øge forbrugerbeskyttelsen, og det er lykkes at trække forslaget i den rigtige retning. Det bliver bl.a. lettere at spore den sælger, som en handel indgås med.

Danmark har derudover arbejdet for at få indført et importøransvar for online markedspladser, der formidler salg af varer fra tredjelande, når der ikke er en aktør i EU at stille til ansvar. Danmark har stået alene med det ønske, men har ikke opgivet kampen og arbejder for at få indført et sådant ansvar i anden relevant EU-lovgivning.

Aftalen skal nu formelt godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet. Når forordningen er vedtaget, vil den være direkte gældende i hele EU og 15 måneder efter offentliggørelse i EU-tidende.

For yderligere oplysninger kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07.