Ekspertgruppe for fremtidens erhvervsstøtte er nedsat

Publiceret 20-04-2022

Som opfølgning på aftalen om En ny reformpakke for dansk økonomi er der nedsat en ekspertgruppe, som skal se på, hvordan fremtidens erhvervsstøtte skal skrues sammen.

I 2021 udgjorde erhvervsstøtten 42 mia. kr. fordelt på over 200 forskellige ordninger. Ordningerne er opstået gradvist over tid og varierer i forhold til blandt andet omfang, målgruppe og varighed.

Som en del af aftalen om En ny reformpakke for dansk økonomi besluttede regeringen sammen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne at nedsætte en ekspertgruppe, som skal gentænke erhvervsstøtten i et langsigtet perspektiv og udarbejde principper for den fremadrettede indretning af erhvervsstøttesystemet.

Ekspertgruppen får herudover til opgave at pege på modeller for sanering af erhvervsstøtten for mindst 3,5 mia. kr. årligt, som skal finansiere investeringer i forskning, uddannelse, grøn omstilling og skattelettelser.

Ekspertgruppen er nu nedsat med Christian Frigast som formand, der har en stærk erhvervsprofil og lang bestyrelseskarriere bag sig. De øvrige medlemmer af ekspertgruppen bliver lektor i økonomi Jeppe Druedahl, professor i økonomi Niels Johannesen, bestyrelsesmedlem Astrid Simonsen Joos og CEO i Heartland Lise Kaae.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Nu lyder startskuddet til, at vi kan få set erhvervsstøtten efter i sømmene. Vi har nedsat en kompetent ekspertgruppe med deltagere fra både erhvervslivet og forskningsverden. Jeg ser frem til at modtage ekspertgruppens anbefalinger, som skal bidrage til et erhvervsstøttesystem rustet til fremtiden.”

Christian Frigast:

”Erhvervsstøttesystemet er et komplekst område, som rummer ordninger af stor betydning for mange dele af erhvervslivet og resten af samfundet. Derfor er det vigtigt, at støttekronerne anvendes de rigtige steder og på den bedst mulige måde. Jeg ser på den baggrund frem til at komme i gang med arbejdet om et mere tidssvarende erhvervsstøttesystem sammen med de øvrige medlemmer af ekspertgruppen.”

Læs kommissoriet her

For yderligere spørgsmål, kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07