Ny redegørelse: Danske virksomheder viser vejen for den grønne omstilling

Publiceret 01-10-2021

Danmark klarer sig godt på det grønne område og har udnyttet det til at skabe vækst og grønne arbejdspladser, viser ny redegørelse om virksomheders grønne omstilling.

Vindmøller, vandteknologi og udstyr til fjernvarme systemer og energieffektivisering er blot nogle af de grønne eksportvarer, som danske virksomheder sælger til udlandet.

Og generelt har Danmark en høj andel af grøn eksport sammenlignet med andre lande i EU, hvor Danmark   i 2019 eksporterede for 91 mia. kr. Det viser en ny redegørelse fra Erhvervsministeriet, der som noget nyt ser på den grønne omstilling på virksomhedsniveau.

Den viser bl.a. at der er 76.000 beskæftigede med den grønne vareeksport i Danmark, hvoraf størstedelen er forankret i Vest- og Sydjylland. Mange af de beskæftigede i branchen er faglærte og har en teknisk uddannelse.

Erhvervsminister Simon Kollerup:
"Der står ofte ’made in Denmark’ på de vindmøller og vandpumper, der står rundt omkring i verden. Det vidner om, at danske virksomheder går forrest på det grønne område og skaber løsninger, der på den ene side skaber vækst og grønne arbejdspladser herhjemme og på den anden side bidrager med klimareduktioner i andre lande. Det skal vi værne om og sørge for at udbygge, så vi også i fremtiden beholder vores grønne styrkeposition, fx ved at uddanne de faglærte, som grønne virksomheder har brug for. Det er vigtigt at huske, at den grønne omstilling omfatter hele erhvervslivet. Det har vi allerede set med arbejdet i klimapartnerskaberne, hvor samarbejde har været nøglen til at tage vigtige nye skridt. Det arbejde skal vi fortsætte."

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen:
”Klimakrisen er en global krise, som vi kun kan løse i fællesskab. Der er stor efterspørgsel på danske virksomheders know-how samt de innovative grønne løsninger, det kaster af sig – både herhjemme, men i særdeleshed også ude i verden. Det er derfor glædeligt at se, at Danmark er førende inden for grøn eksport. Redegørelsen understreger, at der er god beskæftigelse at finde i den grønne omstilling, og netop flere grønne job er med til at sikre den sociale balance, mens vi indfrier vores klimamål.”

Regeringen har allerede sat ind på området bl.a. med en ambition om at afsætte 1 mia. kr. til etablering af otte lokale erhvervsfyrtårne, samt har afsat 850 mio. kr. til udviklingen af Power-to-X teknologier – fremtidens grønne brændsler.

Derudover er det vigtigt, at virksomhederne har adgang til kapital og sparring samt kvalificeret arbejdskraft. Derfor har regeringen i udspillet ”Danmark Kan Mere I” foreslået at samle tre eksisterende fonde til én samlet fond, Danmarks Investeringsfond, der skal bidrage med én sammenhængende indsats for statslig medfinansiering. Regeringen har i dertil foreslået at oprette tre nye klimaerhvervsskoler, der skal udbyde uddannelser til de sektorer, der bidrager til de grønne omstilling. Det vil understøtte, at kommende generationer af faglærte får en uddannelse af højeste kvalitet, og at arbejdsstyrken er rustet til den grønne omstilling.

Læs redegørelsen her.

Tina Buhl Pretzmann, presserådgiver Erhvervsministeriet, tlf.: 91 33 70 17