Ny fælles erklæring om klimaneutral søfart i 2050 er præsenteret ved COP26

Publiceret 01-11-2021

I dag på COP26 har statsminister Mette Frederiksen sammen med USA’s særlige klimaudsending John Kerry og Marshall Øernes sundhedsminister og delegationsleder ved COP26, Bruce Bilimon præsenteret en fælles erklæring om klimaneutral skibsfart senest i 2050.

Søfart er en af verdens største industrier, og derfor spiller søfart en helt central rolle for at realisere de internationale klimamål. Omstillingen til en mere bæredygtig søfart kommer ikke uden udfordringer. Nye bæredygtige brændstoffer skal være kommercielt tilgængelige, der skal udvikles den nødvendige infrastruktur, og der skal godkendes fælles internationale regler på området.

Danmark har som førende søfartsnation et ansvar for at bruge vores indflydelse til at rykke den globale søfart mod en grønnere fremtid. En række danske rederier har reduceret drivhusgasudledningerne gennem en årrække. Samtidig er danske maritime virksomheder i front, når det kommer til at udvikle teknologier, der forbedrer energieffektiviteten med et stort potentiale for yderligere reduktioner af CO2-udledningerne.

Det danske søfartserhverv har en målsætning om at være klimaneutrale i 2050, og det vil regeringen i samarbejde med andre af verdens store søfartsnationer understøtte ved at arbejde for, at det også bliver et globalt mål i FN’s Søfartsorganisation (IMO). På den måde vil regeringen både bidrage til at sikre opnåelsen af Paris-aftalens målsætninger og til at sikre de bedste rammer for erhvervets investeringer i grøn søfart både nu og i fremtiden.

Med erklæringen svarer Danmark og de andre underskrivende lande på opfordringen fra mere end 200 ambitiøse virksomheder og organisationer, der har underskrevet et ”Call to Action” med et mål om klimaneutral søfart i 2050. 

Erhvervsminister Simon Kollerup:
”Danmark er et grønt foregangsland, og vi inspirerer andre lande med grønne vores løsninger – det skal vi også gøre med søfarten. For med søfartsindustrien har vi nemlig at gøre med enormt ambitiøse virksomheder. Det var helt tydeligt i branchens ”Call to Action”, hvor de gjorde det klart, at de både kan og vil den grønne omstilling. Med den fælles erklæring følger Danmark, sammen med en lang række store internationale aktører, nu op med politisk handling for at sikre en klimaneutral søfart inden 2050. Det er et stort og vigtigt skridt mod målet om at nå vores klimaambitioner.”

Danmark og de underskrivende lande vil fortsætte arbejdet med at få flere lande til at tilslutte sig erklæringen og bringe et højt ambitionsniveau ind i IMO for at nå bredere støtte til et mål om klimaneutral søfart i 2050 i forbindelse med den kommende revision af FN’s Søfartsorganisations (IMO’s) første klimastrategi. Strategien skal drøftes og revideres i IMO frem mod 2023.

Søfarten er en global branche, og derfor er ambitiøse, globale regler for reduktion af skibes udledninger afgørende for at sikre både reelle klimaeffekter og konkurrenceevne.

Regeringen arbejder parallelt med IMO-forhandlingerne for at fremme grøn omstilling af søfarten gennem EU. Regeringen har også allerede taget initiativ til at styrke det grønne maritime klimadiplomati samt taget lederskab på en international shipping mission sammen med blandt andet USA og Norge samt Global Maritime Forum og Mærsk McKinney-Møller Center for Zero Carbon Shipping. Shipping Missionen skal arbejde for klimaneutral international søfart i 2050 ved at understøtte tekniske muligheder for at bygge emissionsfrie skibe og udvikle alternative brændstoffer, og dermed presse på for mere ambitiøs global regulering.

Læs erklæringen her:

Læs faktaark her:

For mere information kontakt:

Tina Buhl Pretzmann, presserådgiver, tibupr@em.dk