Regionale vækstteams skal skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Publiceret 02-03-2021

Syv regionale vækstteams skal komme med anbefalinger til, hvordan regeringen bedst investerer i lokale erhvervsfyrtårne, så landet kommer godt igennem coronakrisen. 500 millioner kroner skal følge op på arbejdet.

I løbet af corona-krisen har et bredt net af hjælpepakker holdt hånden under danske virksomheder og arbejdspladser, men det er også afgørende at styrke erhvervsudviklingen på længere sigt. Derfor ønsker regeringen sammen med Folketingets partier at få anbefalinger til, hvordan der bedst sættes gang i væksten, så der skabes flere arbejdspladser i hele Danmark.

De syv regionale vækstteams består af stærke lokale repræsentanter fra erhvervslivet, fagbevægelsen, kommunerne, de tværkommunale erhvervshuses bestyrelser og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. I fællesskab skal de undersøge, hvordan der bedst investeres i at opdyrke lokale erhvervsfyrtårne, som kan genstarte væksten i de enkelte landsdele. De syv vækstteams skal også se på andre tiltag og særlige lokale erhvervspotentialer rundt om i landet.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Vi skal blive endnu bedre til at udnytte det lokale unikke potentiale, for der er stor forskel på, hvad styrkerne er i Nordjylland, Bornholm og Fyn. Med de nye vækstteams vil vi netop skræddersy indsatsen, så vi på tværs af virksomheder, myndigheder og ildsjæle skaber fundamentet for nye lokale erhvervsfyrtårne. Behovet for stærke virksomheder er kun blevet endnu vigtigere efter corona, og her vil de nye vækstteams vise vejen mod vækst, nye arbejdspladser og grønne løsninger i hele landet.”

Formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Jakob Riis:

"Vi skal udnytte de mange gode erhvervspotentialer rundt om i Danmark, og her bliver de nye regionale vækstteams og erhvervsfyrtårne en vigtig indsats. De skal sætte retningen for, hvordan vores lokale erhvervsliv på den længere bane skaber vækst og beskæftigelse i de enkelte landsdele gennem projekter med international gennemslagskraft. Derfor er vi i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse glade for, at regeringen nu sætter fart på arbejdet her i foråret. For det kræver et intensivt arbejde, hvis vi skal lykkes med at opdyrke de nye erhvervsfyrtårne."

Theresa Berg Andersen, SF:

"Den grønne omstilling skal ske så hurtigt som muligt. Derfor er vi i SF glade for, at vi nu også begynder at se på de lokale styrkepositioner, og at de regionale vækstteams skal se på, hvordan de kan hjælpe iværksættere fra at have født en grøn idé til også at få den til at leve, så det batter noget i vores CO2-reduktion. De lokale styrkepositioner er afgørende for en vækst, der sker på tværs af landet, og det vil hjælpe Danmark til fortsat at bære den grønne førertrøje."

Katrine Robsøe, Radikale Venstre:

"Vi skal genopbygge grønt og stærkt - og i hele Danmark. Derfor er jeg glad for, at vi i dag præsenterer de regionale vækstteams, som skal understøtte, at vi kan genstarte vækst og styrke beskæftigelsen i hele landet. Vi skal sammen ud af coronakrisen. Det gælder også for erhvervslivet."

Victoria Velasquez, Enhedslisten: 

”Regeringen er sammen med støttepartierne kommet til enighed om at sætte større fokus på grøn iværksætteri og grøn omstilling understøttet af lokalt forankret rådgivning, hvilket er en positiv retning. Aftalen er målrettet mindre erhvervsdrivende, og især de hårdt ramte vil få gavn af den finansierede ekspertise.”  

Torsten Gejl, Alternativet: 

"Bæredygtig vækst og skabelse af arbejdspladser bliver vigtigt på den anden side af Corona-krisen. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan præsentere en langsigtet plan for, hvordan vi bedst får løftet HELE Danmark med respekt for vores forskellige regioner."

Der bliver nedsat regionale vækstteams for Bornholm, Fyn, Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sydjylland og Sjælland og øerne. De 7 regionale vækstteams og formænd skal i deres arbejde se på følgende temaer:

  • Vækstteam Bornholm: Grøn energi relateret til energiø (formand Henriette Hallberg Thygesen, A.P Møller Maersk)
  • Vækstteam Fyn: Maritime erhverv og robotter (formand Claus Jensen, Dansk Metal)
  • Vækstteam Hovedstaden: Life science (formand Lars Fruergaard Jørgensen, Novo Nordisk)
  • Vækstteam Midtjylland: Vandteknologi (formand Kim Nøhr Skibsted, Poul Due Jensen Fond, Grundfos Fond)
  • Vækstteam Nordjylland: CO2-fangst, lagring og udnyttelse (formand Michael Thomsen Lundgaard, Aalborg Portland A/S)
  • Vækstteam Sjælland og øerne: Biosolutions (formand Jørn Stryger, CP Kelco)
  • Vækstteam Sydjylland: Omstilling fra olie til grøn industri (formand Steen Brødbæk, Semco Maritime A/S)

Regeringen har sammen med Folketingets partier afsat midler under årets finanslov fra det såkaldte REACT-EU-program til at realisere anbefalingerne fra de syv regionale vækstteams.

Rammerne for det danske REACT-EU-program fastlægges af regeringen og udmøntes efterfølgende af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der arbejder for at give danske virksomheder i hele landet de bedste udviklingsmuligheder gennem en lokalt forankret erhvervsfremmeindsats.

Nedsættelsen af vækstteams følger op på aftale om stimuli og grøn genopretning af 6. december 2020 og aftale om fremtiden for olie- og gasudvinding i Nordsøen af 3 december 2020.

Arbejdet skal være afsluttet ved udgangen af maj 2021.

Læs mere om vækstteams her.

For yderligere oplysninger kontakt:

Presserådgiver Camilla Christensen Weigel, Erhvervsministeriet, tlf. 91 33 70 97 / cachwe@em.dk