Kliniske forsøg gør Danmark til en stærkere Life science nation

Publiceret 04-03-2021

Kliniske forsøg er en forudsætning for udviklingen af medicin, medicinsk udstyr, nye behandlingsmetoder og en stærk life science sektor. En analyse af rammevilkår for tiltrækning af kliniske forsøg viser, hvordan Danmark bliver et mere attraktivt værtsland for kliniske forsøg.

Hver år bruger life science virksomheder milliarder af kroner på kliniske forsøg, som viser nye produkter og behandlingsmetoders effekter. Danmark er et af de lande, der er vært for flest kliniske forsøg i forhold til indbyggertallet, men den globale konkurrence er stigende. På vegne af Erhvervsministeriet har Iris Group udarbejdet en analyse, der viser, hvordan vi skaber bedre rammevilkår for kliniske forsøg i Danmark.

Høj faglighed og mere fokus på rekruttering og prissætning

Analysen viser blandt andet, at den kliniske forskning i Danmark ligger på et højt niveau, ligesom det danske sundhedspersonale har et stærkt ry, når det gælder kompetencer og samarbejdsevner.

Samtidig peger analysen på, at Danmark står mindre stærkt i forhold til andre vigtige rammevilkår. Vilkår som blandt andet tiden til at udføre kliniske forsøg på de danske hospitaler, rekruttering af patienter og en gennemsigtig prissætning, så virksomhederne ved, hvad kliniske forsøg koster på de danske hospitaler.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Danmark har en life science-sektor i verdensklasse, og kliniske forsøg er afgørende for sektoren. Vores kvalificerede medarbejdere og høje faglighed gør os til et stærkt valg, når virksomheder skal udvikle ny medicin og behandlingsmetoder. Med analysen kan vi se nogle klare potentialer for klinisk forskning, og dem skal vi gribe, så life science sektoren bliver ved med at være en styrkeposition med mange væksteventyr, ny medicin og behandlingsformer til danskerne.”

Regeringen har allerede i kraft af aftalen om genstart af dansk eksport afsat midler til at skabe en samlet oversigt over kliniske forsøg i Danmark, så sundhedspersonalet lettere kan se, hvad den konkrete patient kan deltage i. Desuden har regeringen sikret, at der laves en digital platform, hvor patienter og borgere kan registrere sig som mulige deltagere i fremtidige kliniske forsøg. Regeringen vil ligeledes sikre midler til initiativer, som skal understøtte de gode rammevilkår for klinisk forskning og udvikling i den kommende strategi for life science.

Analysen vil indgå i arbejdet med den kommende life science-strategi, som skal styrke life science sektoren med nye initiativer og tiltag.

Læs analysen om rammevilkår i life science

For yderligere oplysninger kontakt:

Presserådgiver Camilla Christensen Weigel, Erhvervsministeriet, tlf. 91 33 70 97 / cachwe@em.dk