Danmarks første havplan er nu klar til offentlig høring

Publiceret 26-03-2021

For første gang nogensinde skal der være en plan for de danske farvande. Havplanen skal både styrke den grønne omstilling, beskytte naturen og sikre, at der fortsat er plads til de maritime erhverv. Planen skal gælde i op til ti år.

Danmarks samlede havareal på 105.000 km2 anvendes i dag til bl.a. fiskeri, søtransport, energiindvinding, naturbeskyttelse og rekreative aktiviteter. Havplanen skal tage højde for alle disse aktiviteter, og nu skal den i seks måneders høring, hvor der vil være god tid til at diskutere planen og komme med input.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Jeg er stolt over at kunne præsentere vores udspil til Danmarks første havplan. Vi skal passe på vores natur, og derfor er jeg glad for, at vi med planen reserverer 30 procent til beskyttede områder, samtidig med at vi sætter skub på den grønne dagsorden med kommende energiøer og havvindmølleparker. Med planen giver vi en forudsigelighed, så både borgere, myndigheder og virksomheder kan anvende de danske farvande optimalt.”

Havplanen er efter havplanloven gældende fra den sendes i høring, og den udstedes som en digital bekendtgørelse. Havplanen kan findes på www.havplan.dk, når høringen starter onsdag den 31. marts: Kort over havplanen kan indtil høringsstarten findes her.

Parallelt med havplanen sendes forslag til nye beskyttede naturområder i høring. Der kan læses mere på Miljøministeriets hjemmeside

Faktaark om havplanen

Kontaktperson:

Presserådgiver Camilla Christensen Weigel, Erhvervsministeriet, tlf. 91 33 70 97 / cachme@em.dk