Arbejdsgruppe skal tjekke sanktionsmuligheder på ejendomsmæglerområdet

Publiceret 03-03-2021

I lyset af de seneste sager i ejendomsbranchen har erhvervsministeren sammen med Dansk Ejendomsmæglerforening og Forbrugerrådet Tænk aftalt, at der nedsættes en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, som skal undersøge, om der skal nye værktøjer i brug i Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere for at sikre mod omgåelse af reglerne i ejendomsbranchen.

Erhvervsministeren, Dansk Ejendomsmæglerforening og Forbrugerrådet Tænk er enige om, at myndighederne skal kunne slå ned på snyd i forbindelse med de sager, der indbringes for dem. Sanktionsmuligheder skal også have en afskrækkende effekt og give et incitament til at opføre sig ordentligt.

Erhversminister Simon Kollerup:

”I Danmark har vi rigtig mange erhvervsdrivende, der har orden i penalhuset og følger reglerne. Desværre ser vi dog erhvervsdrivende, som ser stort på regler og love. Sager som dem vi har set for nylig svækker tilliden mellem forbruger og erhvervsdrivende og udfordrer samfundskontrakten. Heldigvis har vi i Danmark et stort flertal af ejendomsmæglere, som hver dag driver deres forretning helt efter bogen. For langt de fleste mennesker er en bolighandel en stor beslutning og deres livs største investering. Det er derfor helt afgørende, at man kan stole på den rådgivning, man får. Derfor er jeg rigtig glad for, at Erhvervsministeriet i samarbejde med Dansk Ejendomsmæglerforening og Forbrugerrådet Tænk er enige om at nedsætte en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, som skal se på, om der er behov for at styrke Disciplinærnævnets sanktionsværktøjer. Det er vigtigt, at vi i fællesskab sender et klart signal, at i Danmark driver man virksomhed efter vores regler.”

Ole Hækkerup, direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening:

”En bolighandel er en stor beslutning, hvor der både er følelser, tryghed og mange penge på spil. Derfor er vi glade for at deltage i arbejdsgruppen, så vi hurtigt kan se på, hvad der skal til for at stoppe de få i branchen, der desværre ikke følger reglerne.”

Anja Philip, formand i Forbrugerrådet Tænk:

”Vi er glade for, at ejendomsmæglere kan stilles til regnskab for deres praksis i Disciplinærnævnet. Men skal det virkelig batte noget for forbrugerne, skal vi også sikre, at Disciplinærnævnets afgørelser faktisk både får afskåret de brodne kar fra at fortsætte deres urimelige praksis og samtidig også har en præventiv effekt overfor en skidt adfærd. At købe en bolig er typisk det største køb en forbruger gør i sit liv, og det har livslang betydning for privatøkonomien. Så det er en branche, hvor det er helt centralt, at vi forbrugere kan handle trygt.”

Det forventes, at den hurtigarbejdende arbejdsgruppe begynder arbejdet snarest muligt. Arbejdsgruppen nedsættes af erhvervsminister Simon Kollerup i samarbejde med Dansk Ejendomsmæglerforening og Forbrugerrådet Tænk. 

For yderligere oplysninger kontakt: 

Presserådgiver Tina Buhl Pretzmann, erhvervsministeriet, tlf. 91 33 70 17 / tibupr@em.dk