Regeringen går ind i Den Europæiske Råstofalliance

Publiceret 20-05-2021

Regeringen har meldt Danmark ind i Den Europæiske Råstofalliance for at styrke danske virksomheders adgang til kritiske råstoffer, der spiller en væsentlig rolle i den grønne omstilling.

Adgangen til kritiske råstoffer er nødvendig for dansk erhvervsliv for at komme i mål med den grønne omstilling f.eks. stoffet neodymium, som bruges til at lave stærke permanente magneter bl.a. i generatoren i vindmøller og i el-biler.

Derfor har regeringen meldt Danmark ind i Den Europæiske Råstofalliance, der har til formål at styrke det europæiske samarbejde på området og afsøge mulighederne for fælles projekter.

Samtidig skal det styrke uafhængigheden af import af kritiske råstoffer fra tredjelande.

”Det er vigtigt for regeringen, at danske virksomheder har adgang til de sjældne metaller og andre kritiske råstoffer, de har brug for i arbejdet med den grønne omstilling. Og i takt med den store efterspørgsel på råstofferne er det vigtigt, vi fra dansk side gør, hvad vi kan for, at vi ikke står bagerst i køen. Med alliancen kan vi være med til at understøtte danske virksomheders styrkeposition inden for cirkulær bioøkonomi og eksport af grøn energi,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

”Danmark går forrest i arbejdet for at sikre en grøn og klimaneutral fremtid. For at vi fortsat kan det, kræver det klimaløsninger, der indeholder sjældne jordarter og metaller. Som medlem af Den Europæiske Råstofalliance vil vi arbejde for mere bæredygtighed, transparens og genanvendelse. Samtidig skal vi sikre, at mineindustrien tager hensyn til både miljø og klima,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Indmeldelsen sker i forlængelse af EU-Kommissionens reviderede industristrategi, som også sætter fokus på EU's afhængigheder. Det er et strategisk indsatsområder som regeringen med Erhvervsministeriet samt Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet nu sætter øget fokus på. Et fokus der kun er blevet forstærket i lyset af Covid-19 krisen. Derfor ser regeringen råstofalliancen som et positivt initiativ, der vil bidrage aktivt til at sikre Danmarks og EU's konkurrenceevne.

Regeringen vil i 2021 etablere en følgegruppe, der skal afdække specifikke danske behov for anvendelse af mineralske råstoffer samt sjældne jordartsmetaller og herudover vurdere potentialer for optimering og genanvendelse af relevante materialer.

For yderligere kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon på 91 33 70 07

Klimaministeriets pressetelefon på 41 72 38 05