Høje smittetal forventes at lukke erhvervslivet i Hørsholm Kommune

Publiceret 07-05-2021

På grund af for høje smittetal har Erhvervsministeriet bedt Epidemikommissionen om at vurdere en midlertidig nedlukning af erhvervslivet i Hørsholm Kommune fra søndag den 9. maj 2021. Nedlukningen ophæves, når kommunen syv dage i træk er under en testkorrigeret incidens på 250 smittede.

Det er forventningen, at der vil træde en midlertidig nedlukning af erhvervslivet i Hørsholm Kommune i kraft på søndag den 9. maj på baggrund af dagens incidenstal for kommunen. Det ligger i dag på 270 tilfælde pr. 100.000 indbygger, som er over grænsen på 250.

Nedlukningen af Hørsholm Kommune vil nu blive behandlet i Epidemikommissionen og forelægges for Folketingets Epidemiudvalg, før den endelige beslutning træder i kraft.  

Nedlukningen følger den automatiske model for lokale nedlukninger, som er led i udmøntningen af Rammeaftale om plan for genåbning, og betyder blandt andet, at fra søndag d. 9. maj forventes der lukket der ned for bl.a. alle udvalgsvarebutikker, liberale serviceerhverv og serveringssteder i Hørsholm Kommune.

Nedlukningen omfatter ikke dagligvarebutikker, take away og butikker, hvor der sælges medicinsk udstyr. Derudover vil det være muligt for udvalgsvarebutikker at holde åbent for erhvervskunder og click & collect.

Følgende forventes at træde i kraft i Hørsholm Kommune søndag den 9. maj:

  • Lukning af udvalgsvarebutikker i kommune
  • Lukning af forlystelsesparker mv. i kommunen
  • Lukning af serveringssteder i kommunen
  • Lukning af indkøbscentre, arkader, basarer og stormagasiner i kommunen
  • Lukning af liberale serviceerhverv og køreskoler i kommunen
  • Lukning af konferencecentre i kommunen
  • Private arbejdsgivere opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra så vidt muligt

Når Hørsholm kommune i syv dage i træk er under en testkorrigeret incidens på 250 smittede, ophæves nedlukningen.

Stadig mulighed for at få kompensation

Der er mulighed for, at virksomheder, der tidligere har været lukket ned, kan forblive lukket, hvis de vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at åbne. De vil kunne modtage op til 90 pct. i kompensation for de faste udgifter, og 90 pct. af den tabte omsætning i selvstændigordningen.

Virksomhederne kan også fortsat benytte sig af den generelle lønkompensationsordning, hvor der kan søges om kompensation for 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. af lønnen for ikke-funktionærer, dog maksimalt 30.000 kr. om måneden.

For yderligere kontakt:

Er du virksomhed eller organisation, kan du få mere information på Virksomhedsguiden.dk eller Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34

Er du journalist med spørgsmål, kan du kontakte Erhvervsministeriets pressetelefon på 91 33 70 07