Danmark vil screene udenlandske investeringer af sikkerhedshensyn

Publiceret 05-05-2021

Screeningen af udenlandske investeringer vil ske på en måde, så Danmark fortsat vil være attraktiv for udenlandske investeringer med et kommercielt formål.

Danmark er som lille, åben økonomi afhængig af global samhandel og investeringer.

Men i nogle tilfælde har der været investorer, der ikke ville det danske samfund det godt.

Derfor har et bredt flertal i Folketinget netop vedtaget en lov om screening af udenlandske investeringer i Danmark, der skal forsøge at stoppe de investeringer, der kan udgøre en trussel.  

Med den kommende investeringsscreeningsordning vil Danmark på den ene side være klædt på til effektivt at kunne håndtere de komplekse og foranderlige sikkerhedsmæssige problemstillinger, som visse udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler kan medføre.

På den anden side vil screeningsordningen give den nødvendige klarhed og forudsigelighed for virksomhederne, så det fortsat vil være attraktivt for udlandet at investere i Danmark.

"Udenlandske investeringer er vigtige for vores vækst, arbejdspladser og velfærd, men vi skal samtidig sikre os, at de ikke udgør en trussel mod Danmark. Det skal kunne være sådan, at udenlandske virksomheders investeringer i f.eks. kritisk dansk teknologi, kan ske uden at være en sikkerhedsrisiko. Derfor er jeg glad for, at et bredt flertal af Folketinget i dag har besluttet, at vi fremover skal screene udenlandske investeringer. Samtidig har det været vigtigt for regeringen at sikre, at vi stadig har et attraktivt investeringsklima i Danmark,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Både i og uden for EU er, at der er stigende fokus på de sikkerhedsmæssige aspekter, som knytter sig til udenlandske investeringer og andre økonomiske aktiviteter. Screening af udenlandske investeringer er allerede indført i en lang række lande fx i Tyskland, Frankrig, USA, Canada, Finland, Norge og Kina.

Loven træder i kræft den 1. juli 2021, men finder ikke anvendelse på investeringer og aftaler indgået før den 1. september 2021.

For yderligere kan journalister kontakte:

Presserådgiver Caroline Gerd Frandsen, cagefr@em.dk, tlf. 91 39 94 07