Sommer- og erhvervspakke skal sætte gang i økonomien og ferieaktiviteterne

Publiceret 04-06-2021

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en samlet pakke, der skal hjælpe de særligt hårdt ramte erhverv og sætte gang i eksporten. Aftalen indeholder blandt andet en omstillingspulje til turismeerhverv, støtte til kulturlivet og tiltag målrettet sårbare, børn og ældre.

COVID-19 har haft store konsekvenser for bl.a. turismen, rejsebranchen og luftfarten.

Derfor lancerer regeringen sammen med et bredt politisk flertal en ny sommer- og erhvervspakke, der skal hjælpe de hårdt ramte sektorer og samtidig skabe gode ferieoplevelser for gæsterne.

Som en del af pakken afsættes 178 mio. kr. til omstillingspuljen, som hoteller, restauranter, konferencecentre og andre hårdt ramte virksomheder kan søge til fx bæredygtige tiltag eller nødvendige ombygninger. Der etableres desuden en ordning, hvor restauranter i hele landet kan søge om tilskud på op til 35.000 kr. til at give rabatter eller afholde aktiviteter, som kan lokke turisterne til over sommeren og efteråret.

Med aftalen afsættes også midler til aktiviteter i kultur-, idræts- og foreningslivet, der skal skabe gode kulturoplevelser og arrangementer for bl.a. børn og unge. Samtidig er det aftalt at gøre en særlig indsats for sårbare, handicappede og ældre.

Endelig indeholder pakken 19 eksportinitiativer, der skal understøtte dansk eksport, som på en række områder skal generobre markeder, der har været påvirket af corona-krisen. Formændene for regeringens genstartsteams har igen gjort status på eksporterhvervenes situation og har på den baggrund leveret anbefalinger til regeringen om hvilke indsatser, der bør prioriteres i indeværende år og de kommende to år. Initiativerne har bl.a. fokus på styrket markedsføring, styrket digital innovation i erhvervslivet og grønne markedsmuligheder.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Jeg er rigtig glad for, at vi i dag kan præsentere en historisk stor sommerpakke. Vi skal stadig passe på hinanden, men vi skal også nyde, at genåbningen går hånd i hånd med det gode vejr. Det er også det, vi underbygger med aftalen i dag, hvor et bredt flertal af partierne igen tager ansvar for at hjælpe danske virksomheder og arbejdspladser. Sidste år kom danskerne godt rundt i sommerlandet og ud til den lokale kiosk, museum og hotel, og I år er det lige så vigtigt, at både danskerne og vores ramte erhverv får en god sommer. Derfor sætter vi nu bredt ind med flere initiativer, så gågaderne, restauranterne og vores byer og kyster atter vil summe af sommerglade gæster.”

Udenrigsminister Jeppe Kofod:

”I Udenrigsministeriet prioriterer vi arbejdet for at styrke dansk eksport oven på Corona-krisen, og ambassaderne løber hurtigt ude i verden - til gavn for danske virksomheder og danske arbejdspladser. Vi har hjulpet rigtigt mange virksomheder og det arbejde fortsætter vi med at lægge mange kræfter i. Særligt små og mellemstore virksomheder, som har været ramt af restriktioner på markederne. Men vi har også i fællesskab lagt sporene for en endnu stærkere grøn og bæredygtig eksport i årene, der kommer. Jeg er derfor tilfreds med aftalen, hvor vi kombinerer akutte tiltag med opdyrkning af nye muligheder, der understøtter den globale grønne omstilling og bidrager til vores egen velfærd og gode danske arbejdspladser.”

Transportminister Benny Engelbrecht:

"Det var utrolig positivt at opleve, at så mange danskere fik så stor glæde af sommerpakken sidste år. Mange valgte at sejle til en af Danmarks mange øer eller rejse billigt rundt i sommerlandet med kollektiv transport. Med dette års sommerpakke har vi taget de store succeser og gjort dem mere fleksible. Det håber jeg vil blive taget godt imod; både af de mange der ønsker at holde deres ferie i Danmark og ikke mindst på de øer, der nu får stor fleksibilitet til at indrette færgesejladsen efter lokale forhold."

Social- og ældreminister Astrid Krag:

”Samfundet åbner og regeringen og Folketinget har tidligere afsat mere end 500 mio kr. til kulturarrangementer, koncerter eller ledsagelse til sociale aktiviteter, så mange ældre kan se frem til en sommer og et efterår med aktiviteter, der kan bringe større livskvalitet og glæde i hverdagen. Nu er tiden kommet til at give en ekstra hånd til vores mest sårbare ældre og særligt ældre med demens og deres pårørende, der har haft en hård tid under coronanedlukningen. Derfor afsætter vi nu midler til f.eks. supplerende, personlig eller praktisk hjælp, indkøb eller måske en snak om stort eller småt. Vi har bedt de svageste om at være de stærkeste under coronakrisen, og derfor er jeg glad for, at vi nu som samfund kan betale lidt tilbage. Coronakrisen har også sat sit præg på mange udsatte børn og unge. Fjernundervisning, isolation og mangel på sociale relationer i fritiden har betydet, at de er kommet længere væk fra fællesskaber og dagligdag. Derfor sætter vi nu også ind med ekstra ferielejre, oplevelser til børn og unge med handicap og tilskud til sommeraktiviteter, som kan være med til at give et vigtigt afbræk fra hverdagen for mange udsatte børn og unge.”

Kulturminister Joy Mogensen:

”Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan sende 330 mio. kr. ud til kulturlivet. Det er tiltrængt, da det har været hårde tider under pandemien for kunstnere, foreninger og erhvervsdrivende på kulturområdet. Hjælpepakkerne har holdt hånden under den etablerede kultur, men mange kunstnere og erhvervsdrivende har ikke haft muligheder for at øve, arbejde og tjene penge på deres profession. Nu sætter vi gang i kultur- og idrætslivet med en sommerpakke, der bl.a. giver mulighed for flere publikumsrettede aktiviteter over sommeren og støtte til vores foreninger, der har oplevet et fald i antallet af medlemmer under pandemien.”  

Torsten Schack, Venstre:

”Den bedste hjælp havde været at fjerne restriktionerne, så hoteller, museer, restauranter og alle de andre, der har være berørt, kunne vende tilbage til at gøre det, de gør bedst. Det mener vi ikke alene havde været smartest, men også muligt, når nu alle danskere over 50 er blevet tilbudt vaccination. I mellemtiden må vi så give en håndsrækning til turisme- og oplevelsesindustrien, hårdt ramte erhverv og kulturliv. En indsats for at styrke eksporten har også været central for Venstre.”

Katrine Robsøe, Radikale Venstre:

De unge, vores turisme- og oplevelsesindustri, børnene og kulturen. Det er nogen af de grupper i vores samfund, der har været og er særligt hårdt ramt af nedlukningen i forbindelse med coronakrisen. Det er dem vi skal hjælpe med dette års sommerpakke. Det er dem, der har behov for en hjælpende hånd til at få gang i deres forretning igen, til at få en social genstart på studiet, til at få oprettet coronavenlige arrangementer og en ordentlig sommer for de mest udsatte børn og unge. Den hjælpende hånd, er jeg glad for, at vi nu giver.

Charlotte Broman Mølbæk og Theresa Berg Andersen, SF:

“Den meget lange periode med Corona har taget utroligt hårdt på os alle. Vi har set bekymrende mange børn og unge, der er kommet i mistrivsel, mens mennesker med handicap og ældre har betalt den dyre regning med at sidde isoleret i lange perioder. Derfor er vi glade for at der nu kommer penge ud til sommercamps og aktiviteter i foreningerne og at der sender penge ud til bostederne til aktiviteter på stedet, men også ud i landet. Sammen med det sender vi en støttende hånd ud til et meget hårdt ramt kulturliv med puljer til kulturinstitutioner og kunstnere. Sammen med kulturen skal vi finde tilbage til fællesskaberne og trivslen igen. Endeligt er vi glade for, at vi har fundet en ekstra pulje til de leverandører, der ikke får mulighed for at få kompensation fra festival-pakken, da de ikke nåede at indgå kontrakt inden aflysning af festivalen. Det er vigtigt, at vi også holder hånden under den danske musikscene og de mange leverandører.”

Victoria Velásquez, Enhedslisten:

”I Enhedslisten har vi været optaget af at styrke trivsel og bæredygtighed i den her aftale og at give en saltvandsindsprøjtning til særligt klemt erhverv og kulturliv, men med et fokus på fairness. Med aftalen får vi sikret midler til foreningslivet, afsat midler til efter- og videreuddannelse og forhåbentligt kommer der også nogle arbejdspladser til flere af dem, der fik en fyreseddel med disse tiltag. Nedlukningen har været hård og derfor er det vitalt, at vi som samfund tager dette alvorligt og løfter trivslen hos børn, unge, ældre, mennesker med handicap, psykisk sårbare og udsatte. Jeg er glad for, at vi fik inkluderet økologi i eksportaftalen og derudover mulighederne med den offentlige transport og understøttet cykelturismen, så man kan nyde vores lille land og samtidig passe på klimaet.”

Mona Juul, Konservative:

”Dansk turisme- og oplevelsesøkonomi er meget hårdt ramt. Manglende turister og stramme restriktioner gør det svært at drive virksomhed og bevare arbejdspladser. Det har store konsekvenser også på den lange bane, da branchen leverer et meget stort bidrag til fælleskassen. Med sommerpakken har vi sikret lidt ekstra hjælp og aktivitet. Vi har prioriteret at midlerne er målrettede, ikke bundet op på diverse krav og at de uddeles med så få administrative byrder som muligt. Nu udestår en genopretningsplan af de helt store.”

Hans Kristian Skibby, Dansk Folkeparti:

”Sommerpakken er absolut god for Danmark. Aftalen har fokus på Corona udsatte erhverv, udsatte befolkningsgrupper som ældre og beboere i bofællesskaber og så er der en række gode initiativer målrettet transport og turisme og ikke mindst frivilligt socialt arbejde inden for idræt og fritidstilbud. Så DF syntes vi med tilfredshed kan anbefale den samlede aftale.”

Orla Hav, Socialdemokratiet:

”Socialdemokratiet hilser med glæde den brede enighed om, at det danske samfund søger at genstarte borgernes sociale liv gennem afsættelse af midler til erhvervs-, og kulturliv i form af sommerpakken. Vi forventer at midlerne kan bruges til overgangen til tiden efter corona-epidemiens virkninger for samfundet!”

Læs aftaleteksten her.

For yderligere kontakt:

Er du virksomhed eller organisation, kan du få mere information på Virksomhedsguiden.dk eller Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00).

Er du journalist med spørgsmål, kan du kontakte:
Erhvervsministeriets pressetelefon på 91 33 70 07
Udenrigsministeriets pressetelefon på 61 97 92 47
Transportministeriets pressetelefon på 41 85 14 83
Social- og Ældreministeriets pressetelefon på 41 85 13 60
Kulturministeriets pressetelefon på 22 76 51 16