Regeringen nedsætter Råd til at øge erhvervslivets engagement i verdensmålene

Publiceret 23-06-2021

Danmark og 192 andre lande har forpligtet sig til FN’s 17 verdensmål, som skal indfries inden 2030. Og det kræver, at der sættes ambitiøse mål i landene, og at der iværksættes initiativer bl.a. i erhvervslivet, der kan være med til at løse de fælles udfordringer.

Den 10. juni 2021 præsenterede regeringen en samlet national handlingsplan for arbejdet med at realisere verdensmålene. Og som led i den indsats lancerer regeringen i dag et nyt Råd for Samfundsansvar og Verdensmål.

Rådet består af i alt 19 medlemmer fra virksomheder og organisationer, som skal rådgive regeringen om, hvordan erhvervslivet engageres bedst muligt i arbejdet med verdensmålene.

”Danske virksomheder er helt centrale i arbejdet med verdensmålene og i at nå de ambitiøse mål i klimaloven om at reducere det danske CO2-udslip med 70 pct. inden 2030. Jeg er derfor glad for, at regeringen i dag kan præsentere et nyt Råd for Samfundsansvar og Verdensmål, som vil være regeringens platform og sparringspartner, når det gælder virksomheders strategiske arbejde med samfundsansvar og verdensmålene,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Rådet skal medvirke til at fremme den grønne og bæredygtige erhvervsudvikling og samtidig styrke samfundskontrakten gennem virksomhedernes arbejde med ansvarlig virksomhedsdrift og deres sociale ansvar på arbejdsmarkedet.

Den nyudnævnte formand for Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål Steen Gade, bl.a. mangeårigt folketingsmedlem for SF, fhv. direktør i Miljøstyrelsen samt debattør og oplægsholder siger:

”Jeg er glad for at have fået muligheden for at give input til regeringens arbejde med virksomhedernes samfundsansvar og verdensmål. Jeg tror, at Rådet kan blive et rigtig vigtigt forum for samarbejde og dialog mellem erhvervsliv og myndigheder, særligt på det grønne område, og også generelt på hele bæredygtighedsområdet, ikke mindst i lyset af de mange initiativer, der er på vej, bl.a. fra EU. Samtidig er der udpeget nogle yderst kompetente rådsmedlemmer, så jeg glæder mig meget til samarbejdet.”

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål består af 19 medlemmer:

 • Steen Gade, Mangeårigt folketingsmedlem for SF, fhv. direktør i Miljøstyrelsen mm. (formand)
 • Niels Fibæk-Jensen, CEO og medstifter af Matter
 • Louise Gade, executive vicepresident i Salling Group med ansvar for HR og Personaleforhold
 • Lene Espersen, adm. direktør for Danske Arkitektvirksomheder
 • Sara Krüger Falck, direktør i Global Compact Network Denmark
 • Simon Boas Hoffmeyer, Director of sustainability i Carlsberg
 • Rasmus Skov, Head of sustainability i Ørsted
 • Anne Gadegaard, Director Global TBL Management i Novo Nordisk
 • Louise Koch, Corporate Sustainability Director for EMEA i Dell
 • CONCITO
 • Den Sociale Kapitalfond
 • 3F
 • Dansk Industri
 • Dansk Erhverv
 • KL og Danske Regioner
 • Landbrug & Fødevarer
 • Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Finans Danmark
 • 92-gruppen

Læs kommissoriet for Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål her.

For yderligere kontakt:

Presserådgiver Caroline Gerd Frandsen, tlf. 91 39 94 07, cagefr@em.dk