Ny politisk aftale om revision skal styrke indsatsen mod fejl og svindel

Publiceret 23-06-2021

Et bredt politisk flertal er netop blevet enige om en aftale om revision, der skal styrke indsatsen mod snyd og bidrage til, at færre virksomheder begår fejl i deres regnskaber og angivelser af skat og moms. Det betyder bl.a., at flere virksomheder får krav om inddragelse af revisor i forbindelse med aflæggelse af årsregnskaber.

En stor del af de danske virksomheder indberetter hvert år en årsrapport, der giver et overblik over både indtægter, udgifter og andre finansielle poster. Men der sker fortsat fejl og visse virksomheder svindler bevidst. Samtidig viser en undersøgelse fra 2018, at virksomheder, der anvender revisor, laver færre fejl i deres indberetninger.

Derfor er regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Nye Borgerlige og Alternativet netop blevet enige om en aftale om øget brug af revisorbistand. Det betyder bl.a., at flere virksomheder fremover skal inddrage revisor, når de laver årsregnskaber.

Derudover er aftalepartierne enige om at styrke kontrollen med bogføring mv., og dermed give mulighed for, at der kan sættes hurtigere og mere effektivt ind mod svindel, da undersøgelsen viser, at der er en særlig risiko forbundet med, at der kan gå op til 23 måneder efter stiftelsen af en virksomhed, før den skal indberette sit første årsregnskab.

På den måde sættes der tidligere og bredere ind for at mindske snyd og nedbringe antallet af fejl i virksomhedernes indberetninger.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Det er regeringens ambition, at det skal være let at drive virksomhed i Danmark. Det gør vi ved at fange flere af de erhvervsdrivende, der bevidst snyder og bedrager med deres regnskaber hurtigere, så de mange, der har orden i penalhuset og er pligtopfyldende får bedre vilkår. Derfor glæder jeg mig over, at vi med aftalen om revision i dag sikrer, at flere stilles til ansvar, så balancen mellem tillid og kontrol ikke tipper over til svindlernes fordel.” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Skatteminister Morten Bødskov:

”For mange virksomheder laver fejl i bogføring, og når der skal indberettes eksempelvis skatter og moms. For mange laver desværre fejl og snyder bevidst. Regeringen har styrket skattekontrollen netop for at sætte hårdere ind mod virksomhedssvindel. Øget krav om revisorbistand vil være et stærkt bidrag til dette arbejde. Det skal være nemt for virksomheder at indberette om eksempelvis skat og moms. Mange virksomheder får allerede revisorbistand. Skærpelsen af kravene til revisorbistand er derfor en håndsrækning til de mange virksomheder, der spiller efter reglerne.”

Torsten Schack Pedersen, Venstre:

”Det er urimeligt, når ordentlige virksomheder oplever unfair konkurrence fra virksomheder, der bevidst snyder med regnskab og skat. Derfor har Venstre i forhandlingerne haft fokus på, at skærpede indsatser og straf målrettes dér, hvor risikoen er størst. Bevidst bortskaffelse af regnskabsmateriale skal straffes langt hårdere. Samtidig har det været vigtigt, at aftalen også på andre områder mindsker bøvlet for virksomhederne. Derfor har Venstre forhandlet lempelser ind, som sænker andre erhvervsøkonomiske byrder, så der er balance i aftalen.”

Theresa Berg Andersen, SF:

”Det har været vigtig for SF at skærpe kontrollen overfor de virksomheder, der forsøger at snyde og unddrage fællesskabet. I SF ser vi med på stor alvor på de der forsøger, at omgås revisorreglerne, og derfor er vi tilfredse med stramningerne i aftalen. Det er vigtigt at der strammes op på lovgivningen omkring revisionspligten og ikke mindst, at kontrollen nu styrkes. Vigtigt er det også for SF at der i 2023 bliver gennemført en vurdering af effekten af aftalen, for at følge op om hvorvidt der er brug for yderligere tiltag.”

Katrine Robsøe, Radikale Venstre:

”Med aftalen her sikre vi en helt nødvendig balance. Vi sørger for at aflaste mange af de mennesker, som hver dag bidrager til vores samfund og driver sunde og ordentlige virksomheder. Samtidig strammer vi målrettet op i forhold til muligt snyd. Det er grundlæggende sund fornuft.”

Rune Lund, Enhedslisten:

”Aftalen er et meget lille skridt i den rigtige retning. Enhedslisten havde ønsket en langt mere ambitiøs aftale, hvor langt flere virksomheder var blevet omfattet af krav om revisionspligt, og hvor der var blevet afsat langt flere midler til kontrol. Men aftalen er et skridt i den rigtige retning, trods alt, og aftalen skal genbesøges allerede efter to år. Derfor er vi med.”

Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerlige:

”Der findes heldigvis rigtig mange gode selvstændige i Danmark. De fortjener, at der sættes ind overfor den urimelige adfærd og konkurrence, de oplever fra dem, som bevidst snyder og svindler. Med denne aftale gør vi det bedre og lettere for dem som følger reglerne, og kommer efter dem, som ikke gør, uden samlet at hæve omkostningerne for erhvervslivet.”

Torsten Gejl og Franciska Rosenkilde, Alternativet:

”Alternativet ønsker et sundt, veldrevet erhvervsliv og administrative krav der gør det attraktivt at drive virksomhed. Samtidig anerkender vi, at der er behov for kontrol, så de få brodne kar ikke ødelægger det for de mange. Alternativet er derfor glade for en aftale der forsøger at balancere dette, og vil især pege på, at ensretningen af oplysningsskema og årsrapport kan give god mening og lidt bedre tid for de små virksomheder, ligesom ophævelse af kontantpligt for B2B-virksomheder er en administrativ lempelse.”

 Aftalepartierne er blevet enige om:

  • Krav om brug af revisor for flere virksomheder i udvalgte risikobrancher med en omsætning på 5-8 mio. kr. Det drejer sig om cirka 700 virksomheder, hvoraf langt størstedelen allerede frivilligt tilvælger revisorbistand.
  • Virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. skal fremover ikke kunne fravælge en erklæring om revision eller udvidet gennemgang – uanset størrelsen af deres omsætning og antallet af ansatte. Det drejer sig om i alt cirka 4.500 virksomheder, hvoraf størstedelen allerede frivilligt anvender disse erklæringstyper.
  • Kontrollen med virksomheders overholdelse af selskabs-, bogførings- og årsregnskabsloven styrkes, så bl.a. nystartede virksomheder kan kontrolleres tidligere.
  • Administrative lempelser i form af fjernelse af kontantpligten i B2B-handel, samt ensretning af indberetningsdatoer for årsrapporter og oplysningsskema.]

Fakta om revision:

  • Revision har til formål at sikre, at virksomhedens årsregnskab, herunder skatte- og afgiftsposter, er uden væsentlige fejl og mangler.
  • Revisor agerer som offentlighedens tillidsrepræsentant og bidrager til årsregnskaber af høj kvalitet og til gennemsigtighed og tillid til rigtigheden af informationerne i regnskabet - til gavn for investorer, interessenter, myndigheder og offentligheden generelt. 
  • Der findes 4 forskellige typer af erklæringer en godkendt revisor kan afgive på et årsregnskab. Erklæringerne giver forskellig grad af sikkerhed for oplysningerne i regnskabet.
  • Hvert år indberetter ca. 300.000 danske virksomheder deres årsrapport til offentliggørelse.
  • Heraf 120.000 med en erklæring om revision eller udvidet gennemgang, knap 3.000 med en erklæring om review og ca. 100.000 med en erklæring om assistance.
  • Størstedelen af virksomhederne er i dag ikke omfattet af krav om revision af årsregnskabet pga. deres størrelse, alligevel vælger mange frivilligt at inddrage en revisor.

Læs aftaleteksten her.

For yderligere kontakt:

Er du virksomhed eller organisation, kan du få mere information på Virksomhedsguiden.dk eller Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00).

Er du journalist med spørgsmål, kan du kontakte Erhvervsministeriets pressetelefon på 91 33 70 07