Arbejdsgruppen vedr. kompensation for indgreb som følge af epidemiloven har afholdt første møde

Publiceret 28-06-2021

Arbejdsgruppen, der skal komme med input til økonomisk kompensation ved eventuelle fremtidige epidemier, har afholdt det første møde.

Arbejdsgruppen har fået til opgave at udarbejde principper for kompensation og likviditetsstøtte, som vil kunne tilgodese berørte virksomheder og lønmodtagere mv. i tilfælde af smittereducerende indgreb, og som samtidig tager højde for andre samfundsøkonomiske hensyn, herunder at mindske risikoen for, at samfundsøkonomien fastlåses, og andre utilsigtede skadevirkninger.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

”Det er vigtigt, at vi bruger de erfaringer, som vi har fået under corona-krisen til at forberede os på eventuelle fremtidige epidemier. Derfor er jeg glad for, at arbejdsgruppen er kommet i gang, så vi kan få skabt nogle rammer, hvis vi står i en lignende situation igen."

I arbejdsgruppen sidder:

  • Michael Dithmer, departementschef i Erhvervsministeriet (formand)
  • Jørgen Elmeskov, tidligere rigsstatistiker, tidligere vicecheføkonom i OECD & næstformand i Klimarådet
  • Birthe Larsen, lektor i økonomi ved CBS
  • Yvette Lind, lektor i jura ved CBS
  • Martin Ulrik Jensen, afdelingschef i Finansministeriet
  • Michael Skaarup, afdelingschef i Skatteministeriet

Arbejdsgruppen skal afrapportere inden udgangen af 2021. Der nedsættes desuden en følgegruppe bestående af repræsentanter fra erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter samt kultur- og fritidslivet, der skal bidrage til arbejdet.

Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Erhvervsministeriet, Finansministeriet og Skatteministeriet.

For yderligere information: Erhvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07.