Arbejdernes Landsbank udpeges som SIFI

Publiceret 25-06-2021

Erhvervsministeren udpeger Arbejdernes Landsbank som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) efter instituttets overtagelse af aktiemajoriteten i Vest-jysk Bank A/S.

Arbejdernes Landsbank har pr. 31. maj 2021 overtaget aktiemajoriteten i Vestjysk Bank A/S. Det indebærer, at koncernens indlån i pct. af de samlede indlån i danske institutter væsentligt overstiger indikatoren for udpegning som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) for indlån. Erhvervsministeren udpeger på den baggrund Arbejdernes Landsbank som SIFI pr. 25. juni 2021.

Et kreditinstitut udpeges til SIFI, hvis det i to på hinanden følgende år overskrider en af de fastsatte SIFI-indikatorer. Erhvervsministeren kan imidlertid udpege et institut som SIFI, hvis instituttet væsentligt overskrider en af grænseværdierne, selvom grænseværdierne ikke er blevet overskredet i to på hinanden følgende år. Denne mulighed sigter særligt på den situation, hvor et institut som følge af opkøb eller lignende kommer væsentligt over en eller flere af indikatorerne for at være et SIFI. Erhvervsministeren kan således udpege et institut som SIFI umiddelbart efter, at det er konstateret, at instituttet væsentligt bryder med en eller flere af SIFI-indikatorerne.

Udpegningen indebærer, at Arbejdernes Landsbank fra udgangen af 2022 skal opfylde et SIFI-bufferkrav på 1,0 pct.

SIFI-bufferkravet skal opfyldes med samme procentvise krav på konsolideret niveau for koncernen samt på individuelt niveau for hvert enkelt kreditinstitut, der indgår i koncernen.

Kravene skal sikre, at SIFI’er i højere grad kan absorbere tab, da en afvikling af et SIFI kan påvirke hele den finansielle sektor og realøkonomien.

Otte danske SIFI'er

Efter udpegning af Arbejdernes Landsbank som dansk SIFI er de danske SIFI’er således følgende: Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Jyske Bank A/S, Nordea Kredit Realkredit A/S, Sydbank A/S, DLR Kredit A/S og Spar Nord Bank A/S og A/S Arbejdernes Landsbank.

Krav varierer fra bank til bank

SIFI-bufferkravene er forskellige for de enkelte SIFI'er og afhænger bl.a. af omfanget af indlån og udlån.

SIFI-kravene til de danske SIFI’er er fastsat for at understøtte den finansielle stabilitet i Danmark.

SIFI-bufferkravet skal opfyldes med egentlig kernekapital (CET1), der er den mest tabsabsorberende kapitalform i institutternes kapitalgrundlag.

SIFI-bufferkravet finder anvendelse på alle instituttets eksponeringer.

Erhvervsministeren vurderer hvert år SIFI’ernes SIFI-bufferkrav på baggrund af Finanstilsynets årlige beregning af institutternes systemiskhed.

SIFI-kravene for de øvrige danske, færøske og grønlandske SIFI’er kan findes her.

For mere information kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon tlf.: 91 33 70 07