Ny ekspertgruppe skal undersøge forholdene for demokratiske virksomheder

Publiceret 03-07-2021

Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, som skal styrke videns-grundlaget om demokratiske virksomheder i Danmark og komme med konkrete anbefalinger.

Der mangler generelt viden om demokratiske virksomheder, som er ejet af f.eks. kunder, producenter eller medarbejdere.

Derfor har regeringen nu nedsat en ekspertgruppe, der skal kortlægge vidensgrundlaget om demokratiske virksomheder i Danmark herunder de samfunds- og erhvervsøkonomiske konsekvenser. Det sker som følge af aftalen om finansloven for 2021.

Ekspertgruppen skal derudover komme med konkrete anbefalinger til at fjerne uhensigtsmæssige barrierer og forbedre forholdene for demokratiske virksomheder inden for bl.a. adgang til erhvervsfremme, finansiering og rådgivning, herunder potentielle barrierer for at oprette nye demokratiske virksomheder.

Erhvervsminister Simon Kollerup udtaler:

”I Danmark har vi en lang tradition for demokratiske virksomheder bl.a. med de første andelsmejerier fra midten af 1800-tallet, der jo har haft stor betydning for danske virksomheder og dansk økonomi. I regeringen ønsker vi et erhvervsliv med forskellige ejerformer og her ser vi også et potentiale i demokratiske virksomheder. Derfor ønsker vi en undersøgelse af de barrierer, der kan være for den type virksomheder. Demokratiske virksomheder kan også have stor betydning for lokalsamfundet. Når lokale borgere engagerer sig og bidrager til udviklingen igennem demokratiske virksomheder, så opnår langt flere fordel af det, fordi det i sidste ende kan bidrage til øget vækst og arbejdspladser. Jeg glæder mig derfor til at se arbejdet fra ekspertarbejdsgruppen."

Theresa Berg Andersen (SF) udtaler: 

”Danmark er et deltagerland, hvor du kan møde din nabo som træner i den lokale fodboldklub og din fætter i den lokale beboerforening. Andelsbevægelsen er eksemplet alle tænker på når de tænker på demokratiske virksomheder, men eksempler som Bryggeriet Stjernen og mange andre viser at vi har haft en bred tradition for demokratiske virksomheder i Danmark. Når borgere engagerer sig i lokalsamfundet i lokale fodboldklubber og spejderforeninger forandrer de grundlæggende samfundet til det bedre. Det samme gør sig gældende for erhvervslivet, hvor virksomheder der er sundt forankret i lokalsamfundet giver mere overskud end bare det økonomiske. Derfor ser vi i SF frem til resultatet af ekspertgruppens arbejde, så vi kan få skabt endnu bedre vilkår for demokratiske virksomheder.”

Victoria Velasquez (EL) udtaler:

”I Danmark har vi lang tradition for demokratisk virksomhedsdrift. Andelsbevægelsen med dens demokratiske principper og overskudsdeling af overskuddet ligger til grund for flere danske erhvervssucceser, ligesom store dele af vores forsyningssektor er drevet efter kooperative principper. Desværre har vi slækket på traditionen, og Danmark står derfor i stampe til sammenligning med vores naboer. Det er på tide, at vi puster nyt liv i erhvervsdemokratiet, og laver en lovgivning, der understøtter opstart af nye demokratiske virksomheder eller medarbejderes overtagelse af lukningstruede virksomheder. Demokratisering af erhvervslivet giver både økonomisk og social mening, og betyder, at vi bliver flere om at træffe økonomiske beslutninger, end når ejerskabet er overladt til en kapitalfond, rigmandsfamilier eller aktieselskaber.”

Katrine Robsøe (RV) udtaler:

”Det er et virkelig vigtigt område, som vi nu sætter fokus på. Vi skal undersøge det potentiale, som ligger i de forskellige former for demokratiske virksomheder og undersøge de barrierer, som der kan være. Derfor skal ekspertarbejdsgruppen også se på, hvordan demokratiske virksomheder kan understøtte samfundsudviklingen i hele landet. Jeg ser meget frem at se ekspertarbejdsgruppens anbefalinger.”

Torsten Gejl (ALT) udtaler:

”Andelsselskabet er en unik konstruktion som forener demokratisk ejerskab og økonomisk motivation via en enkelt model. Alternativet er glade for, at være med til at sætte gang i udviklingen af det, som altid har været en vigtig del af rygraden i opbygningen af det moderne Danmark. For Alternativet er andelsselskabet en fundamental del af en moderne verden.”

Louise Mogensen, formand for ekspertarbejdsgruppen, udtaler:

”Veldrevne demokratiske virksomheder rummer en stor gevinst til samfundet, fordi de typisk har en dobbelt bundlinje. Der er andre formål end kun profit. I Forenet Kredit er låntagernes interesser sikret helt oppe i ejerskabet, og vi kan dele vores overskud til gavn for kunderne. Mange af de store demokratiske virksomheder i Danmark har rødder tilbage til 1800-tallet, og det er meget relevant at undersøge, om samfundet i dag har alle de relevante forudsætninger til stede for, at de næste succeser som Coop, Tryg og Nykredit kan spire og vokse sig store. Det ser jeg frem til at undersøge i ekspertgruppen, hvor jeg får selskab af virkelig kompetente og inspirerende mennesker.”

Ekspertgruppens sammensætning

 •        Louise Mogensen (formand), Forenet Kredit
 •        Allan Harbo, JORTON
 •        Anne Mette Toftegaard, LB Forsikring
 •        Camilla Gregersen, DM (tidl. Dansk Magisterforening)
 •        Ejner Holst, FH
 •        Jan Toft Nørgaard, Arla Foods AMBA
 •        Kasper Lindgaard, Dansk Erhverv
 •        Lars Hammer, Dansk Industri
 •        Lasse Bolander, COOP
 •        Magnus Skovrind Pedersen, Demokratisk Erhverv
 •        Maj Baltzarsen, Analyse & Tal
 •        Mette Neville, Aarhus Universitet
 •        Michael Svarer, Aarhus Universitet
 •        Morten Holm Østergaard, Landbrug & Fødevarer
 •        Rie Odsbjerg Werner, Tryghedsgruppen
 •        Steffen Damsgaard, Landdistrikternes Fællesråd
 •        Susanne Westhausen, Kooperationen
 •        Thomas Poulsen, CBS

Ekspertgruppen skal afgive rapport til erhvervsministeren inden udgangen af 2. kvartal 2022.

Læs kommissoriet for Ekspertgruppen om demokratiske virksomheder her.

For yderligere spørgsmål fra pressen:

Erhvervsministeriet: Presserådgiver Caroline Gerd Frandsen, cagefr@em.dk