Regeringen vil undersøge muligheden for at etablere fælles it-værktøj i kampen mod finansiel kriminalitet

Publiceret 26-01-2021

Erhvervsministeren har sammen med justitsministeren og skatteministeren nedsat en projektgruppe, der i samarbejde med den private sektor skal kortlægge muligheden for at etablere et effektivt fælles analysesystem, hvor oplysninger fra bankernes transaktionsdata beriges med oplysninger fra myndighederne. Et sådan nyt digitalt redskab kan styrke indsatsen med at forebygge og bekæmpe hvidvask, momssvig og anden finansiel kriminalitet.

Projektgruppen er nedsat på baggrund af en indledende undersøgelse – foretaget i regi af Nationalbanken – der i forhold til bekæmpelse af visse former for finansiel kriminalitet viser et potentiale ved at samkøre data. Den nye projektgruppe har til formål at kortlægge, hvordan potentialet bedst kan realiseres, så det understøtter en mere målrettet og effektiv indsats mod finansiel kriminalitet samtidig med, at der tages hensyn til data-, it- og retssikkerhed.

Fungerende erhvervsminister Dan Jørgensen:

”Desværre har vi set alt for mange eksempler på finansiel kriminalitet i Danmark. Når samfundssvindlere lykkes med at snyde fællesskabet, så slår det sprækker i vores tillid til samfundet og de finansielle aktører. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer et finansielt system, hvor vi som samfund opfanger og bekæmper finansiel kriminalitet. Med den nye projektgruppe tager vi i fællesskab med de private aktører et vigtigt skridt i forhold til at sikre, at vi har de nødvendige digitale redskaber i kampen mod finansiel kriminalitet.”

Justitsminister Nick Hækkerup:

”Vi skal som samfund være bedre rustet til at bekæmpe hvidvask og andre former for samfundsundergravende økonomisk kriminalitet. Derfor har vi også med den nye flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden sikret en markant styrkelse af indsatsen på området. Med arbejdet i den nye projektgruppe er det mit håb, at vi i fællesskab med de private aktører kan finde frem til endnu et effektivt redskab, som kan understøtte den forebyggende indsats og være med til at sikre, at det får mærkbare konsekvenser, når skruppelløse kriminelle sætter sig selv over fællesskabet for egen vindings skyld.”

Skatteminister Morten Bødskov:

”Det er afgørende, at vi effektivt stopper dem, der forsøger at snyde fælleskassen. Desværre har vi set flere eksempler på mere opfindsomme og komplicerede typer af blandt andet momssvindel de seneste år. Derfor skal vi i offensiven og sørge for, at vi har stærke og tidssvarende værktøjer til rådighed i kampen mod hvidvask og momssvindel. Det forventer jeg, at den nye projektgruppe kan bidrage til, så myndighederne og bankerne får endnu bedre mulighed for at stoppe svindlerne hurtigt.”

Projektgruppen forventes at afrapportere sommeren 2021.

Link til kommissorium

 

For yderligere kontakt:

Presserådgiver: Peter Korsgaard Nielsen, 91 33 71 02.