Hjælp med at gøre Danmark til en førende bæredygtig turistdestination

Publiceret 05-01-2021

Danmark skal have en ambitiøs national strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, og derfor opfordres turismens mange aktører til at bidrage med gode ideer.

Det er Det Nationale Turismeforum, som skal udvikle strategien. Det Nationale Turismeforum samler repræsentanter for turismeerhverv, kommuner, destinationsselskaber, forskning og staten.

Turismeforummet opfordrer nu alle interesserede til at sende gode ideer til en kommende national strategi. Ideerne skal være inden for følgende temaer:

  • Bæredygtig turismeudvikling i Danmark
  • Destinationsudvikling og udvikling af kultur- og andre oplevelsestilbud til turister
  • Kapacitet, planlægning og investeringer
  • Markedsføring, målgrupper og turistinformation
  • Konkurrenceevne, samfundsansvar og rammevilkår

Bidrag skal gerne beskrive problemet og en mulig løsning. Ideer sendes til mail turstrat@em.dk senest den 31. januar 2021.

Alle henvendelser bliver læst, men der svares ikke på de enkelte henvendelser.

Erhvervsminister Simon Kollerup satte i december 2019 Det Nationale Turismeforum i gang med at udarbejde en ny strategien.  På grund af COVID-19, der har ramt dansk turisme hårdt, er arbejdet forsinket.

Læs mere om arbejdet med den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme her:

For yderligere oplysninger kontakt:

Presserådgiver Camilla Christensen Weigel, Erhvervsministeriet, tlf. 91 33 70 97 / cachwe@em.dk