Nyt klimakompas skal hjælpe SMV’er med at opgøre klimaaftryk

Publiceret 02-12-2021

Danske SMV’er bliver i stigende grad mødt af forventninger og krav om at kunne dokumentere deres klimaaftryk. Derfor lancerer rege-ringen i dag Klimakompasset, der skal gøre det nemmere for virk-somheder at beregne deres klimaaftryk og få indblik i, hvordan de kan reducere deres CO2-aftryk.

Den grønne omstilling er for alvor kommet på dagsordenen både nationalt og globalt. Det kan mærkes hos danske virksomheder, der længe har haft et stort ønske om at kunne opgøre og dokumentere deres klimaaftryk over for omverdenen. Et grønt overblik over virksomhedernes klimaaftryk vil bidrage til både at skabe større bevidsthed om den grønne omstilling internt i virksomheden men også give danske virksomheder en konkret konkurrencefordel i markedet, hvor efterspørgsel efter klimadata kun er stigende. 

Derfor lanceres der i dag et nyt klimakompas, der kan hjælpe særligt SMV’erne med at beregne deres CO2-aftryk og få overblik over, hvordan klimabelastningen fordeler sig på deres forskellige aktiviteter. 

Klimakompasset er lavet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Energistyrelsen.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger: 

”Når jeg været ude at besøge virksomheder i Danmark, oplever jeg, at man virkelig gerne vil tage den grønne førertrøje på. Men jeg oplever også, at virksomhederne alt for ofte har svært ved at dokumentere over for kunderne og samarbejdspartnere, hvad deres reelle klimaaftryk er. Virksomhederne, og især SMV’erne, har med andre ord efterlyst et værktøj, der udregne deres klimaaftryk. Derfor er jeg glad for, at vi i dag kan præsentere klimakompasset, der imødekommer netop denne efterspørgsel fra erhvervslivet, og som giver særligt de små og mellemstore virksomheder mulighed for at skabe konkrete markedsfordele og en større bevidsthed om klimaet generelt.”

Klimakompasset er en webbaseret CO2-beregner, der kan findes på Virksomhedsguiden. Med Klimakompasset kan virksomheder: 

  • Udregne den direkte CO2-udledning, som kommer fra virksomhedens egne aktiviteter, fx transport og energiforbrug.
  • Udregne den indirekte CO2-udledning, som finder sted hos underleverandører og kunder i værdikæden, fx i produktionen samt i salg, brug og bortskaffelse af produktet.
  • Identificere klimaeffekten af forskellige CO2-reducerende tiltag.

Læs mere om Klimakompasset under temaet ’Grøn og bæredygtig virksomhed’ på Virksomhedsguiden

 

Kontaktperson:

Tina Buhl Pretzmann, tibupr@em.dk