Nye corona-tiltag i dansk erhvervsliv

Publiceret 17-12-2021

Den nye og ukendte corona-variant, Omikron, betyder hastig stigende smitte i samfundet. Derfor har et flertal af Folketingets partier besluttet at skærpe restriktionerne for dansk erhvervsliv. Der er dog hjælp at hente, da der i sidste uge blev indgået en aftale om hjælpepakker.

En ny corona-variant spreder sig hurtigt i Danmark, og derfor har et flertal i Folketinget besluttet at indføre flere restriktioner for at bremse smitten.

For erhvervslivet gælder følgende nye krav fra søndag den 19. december 2021 kl. 8 frem til den 16. januar 2022:

 • Selskabslokaler, spillehaller, kasinoer, lege- og badelande, forlystelsesparker, tivolier, messer, forsamlingshuse samt lokaler og lokaliteter, hvor der afvikles konferencer og foredrag skal holde lukket.
 • Serveringssteder herunder restauranter og barer skal lukke kl. 23 med sidste udskænkning kl. 22, ligesom der vil være et indendørs arealkrav på 2 kvm per siddende kunde og 4 kvm for stående gæster.
 • Private arrangementer uden for eget hjem, herunder bryllupper, sølv- og guldbryllupper, konfirmations-, studenter- og fødselsdagsfester og lignende arrangementer skal holdes inden for rammerne af reglerne for serveringsstederne, herunder lukketid kl. 23.
 • Der indføres indendørs arealkrav i detailhandlen med afsæt i butikkernes størrelse.
 • Der indføres et generelt krav om mundbind eller visir på erhvervsområdet, herunder i take-awaysteder, liberale personrelaterede serviceerhverv og fællesområder på hoteller, vandrehjem og lignende. Dog gælder der fortsat undtagelse, hvis ansatte kan forevise coronapas. For serveringssteder og i detailhandlen skal ansatte, der har kundekontakt, have mundbind eller visir på, uanset om de har gyldigt coronapas.
 • Krav om opsætning af informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen samt krav om håndsprit mv. i detailhandlen og på serveringssteder.

Derudover forlænges de gældende regler om krav om coronapas, mundbind eller visir og forbud mod adgang til lokale og lokaliteter mv. på Erhvervsministeriets område. Det betyder fx, at du stadig skal vise coronapas, når du skal på restaurant eller til frisøren, og at fx natklubber og diskoteker fortsat er lukkede frem til den 16. januar 2022.

Offentlige og private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.

De generelle hjælpepakker genåbner

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier blev i sidste uge enige om, at genåbne de generelle kompensationsordninger til dansk erhvervs- og kulturliv (jævnfør nedenfor). Ordningerne spænder et bredt og robust sikkerhedsnet ud under virksomhederne og institutioner mv.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Lige nu er det helt afgørende, at vi både passer på danskerne og holder hånden under vores erhvervs- og kulturliv. Julen er en afgørende tid for mange erhvervsdrivende, og derfor er meldingen også helt klar herfra: Når fadølsanlægget skal bruges mindre end normalt, eller man ikke længere kan invitere gæster til sin forlystelsespark, så er der allerede hjælp at hente.”

Derudover ser regeringen og aftalepartierne på om der skulle være behov for yderligere initiativer.

Kompensationsordninger omfatter følgende:

Faste omkostninger:

 • Virksomheder med en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. kan få hjælp via kompensationsordningen for faste omkostninger i perioden fra den 1. december til den 28. februar.
 • Virksomheder der primært er ramt i december kan søge for en omsætningsnedgang i den måned alene. Normalt skal man som virksomhed søge for to eller tre måneder under et.

Selvstændige mv.:

 • Selvstændige mv. med en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. kan få hjælp i perioden fra den 1. december til den 28. februar.

Lønkompensation:

 • Virksomheder, der sender over 30 pct. af medarbejderne hjem som en konsekvens af restriktionerne, vil være omfattet af lønkompensationsordningen.
 • Den midlertidige arbejdsfordelingsordning gælder desuden frem til den 31. marts 2022.

Tvangslukninger:

 • De dele af dansk erhvervs- og kulturliv, der er tvangslukkede f.eks. natteliv, vil kunne få dækning af 100 pct. af deres faste omkostninger og adgang til selvstændigordningen mv. for tvangslukkede. De kan derudover hjemsende deres medarbejdere på lønkompensation.

Større arrangementer:

 • Arrangører med arrangementer på mindst 350 personer, der er planlagt før den 7. december 2021 eller er fast tilbagevendende, og som aflyses, udskydes eller ændres væsentligt kan få hjælp via arrangørordningen.

Pulje for kasserede letfordærvelige varer:

 • Der er besluttet at etablere en pulje målrettet de virksomheder og leverandører, der, pga. restriktioner, brænder inde med letfordærvelige varer i weekenden den 10. december til 12. december 2021.
 • Den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage et kompensationsbeløb på 40.000 kr. for kasserede varer. Der afsættes 10 mio. kr. til puljen.

Låne- og garantiordninger:

 • Låne- og garantiordningerne under hhv. EKF, Vækstfonden og Rejsegarantiordningen forlænges frem til den 28. februar 2022.

Hjælpepakkerne gælder til den 28. februar 2022.

Oversigt over arealkrav i butikker:

Areal

Antal m2 pr. kunde

0-1999 m2

4 m2

2000-4999 m2

6 m2, dog min. 500 kunder*

5000-9999 m2

8 m2, dog min. 833 kunder*

10.000 m2 og derover

10 m2, dog min. 1250 kunder*

*Svarende til det maksimale antal kunder på trinnet under. Det vil eksempelvis sige, at en butik med et areal på mellem 5000-9999 m2 som minimum kan give adgang til 833 kunder, der er det maksimale antal kunder for butikker med et areal mellem 2000-4999 m2.

Få mere information

Find hjælp til hvordan din virksomhed skal håndtere coronaregler, og hvordan du kan søge hjælp på www.virksomhedsguiden.dk eller ring til Erhvervsstyrelsens corona-hotline på 72 20 00 34.

Hvis du er journalist og har brug for yderligere information, så kontakt Erhvervsministeriets pressetelefon på 91 33 70 07 eller Kulturministeriets pressetelefon på 22 76 51 16.