Nu kan leverandører til større arrangementer i 2021 søge om hjælp

Publiceret 09-08-2021

Nu kan leverandører, som i 2021 ikke i vanligt omfang har indgået kontrakter med arrangører af større arrangementer, få kompensation for perioden 1. maj 2021 til og med den 30. september 2021.

Corona har endnu en sommer været en hård omgang for de danske festivaler. Det kan også mærkes hos de leverandører, der f.eks. leverer scener, lyd og lignende til de danske festivaler o.lign.

Men nu er der hjælp at hente, da leverandørordningen, der er en del af sommer- og erhvervspakken, er åben for ansøgninger.

Med ordningen kan leverandører og kunstnere mv. søge om kompensation, såfremt de grundet den usikre situation med COVID-19 ikke som vanligt har indgået kontrakter med arrangører af et større arrangement i sommerperioden 2021.

Formålet med ordningen er at holde hånden under de virksomheder, der normalt er særligt afhængige af de store sommerarrangementer. Ordningen er et supplement til den allerede gældende arrangørordning.

Der kan opnås kompensation, hvis leverandøren kan sandsynliggøre, at skulle have været leverandør til et større arrangement, som er aflyst, udskudt eller væsentligt ændret, selvom der ikke foreligger en kontrakt. Derudover gælder der en række øvrige krav.

Med den gradvise udfasning af restriktioner og genåbningen af Danmark er der samtidig udsigt til, at aktivitetsniveauet i samfundet kan nærme sig det normale til gavn for bl.a. leverandører til arrangementer.

Erhvervsstyrelsen administrerer kompensationsordningen.