Ny corona-automatik for lokal nedlukning af erhvervslivet

Publiceret 13-04-2021

Som led i udmøntningen af Rammeaftale om plan for genåbning er der blevet udarbejdet en model for lokale nedlukninger baseret på automatik. Konkret betyder det, at hvis det testkorrigerede incidenstal er over 200 pr. 100.000 indbyggere i en kommune, så træder lokale nedlukninger i kraft, så smitten bringes under kontrol.

Hurtige og effektive nedlukninger er nemlig et afgørende redskab for at bevare epidemikontrollen. Det betyder at hvis smitten overskrider grænsen i en kommune, så lukker blandt andet skoler samt kultur- og fritidsaktiviteter.

For det lokale erhvervsliv vil et incidenstal over grænsen få følgende konsekvenser:

  • Lukning af liberale serviceerhverv i kommunen
  • Lukning af serveringssteder i kommunen
  • Lukning af indkøbscentre, arkader, basarer og stormagasiner i kommunen
  • Lukning af udvalgsvarebutikker i kommunen
  • Lukning af forlystelsesparker mv. i kommunen
  • Private arbejdsgivere opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra så vidt muligt

Nedlukningen vil blive effektueret ved bekendtgørelse efter forelæggelse for Epidemikommissionen og efterfølgende Folketingets epidemiudvalg.

Først når kommunen i syv dage i træk er under en incidens på 200 (testkorrigeret) smittede, ophæves nedlukningen. Kriterierne for nedlukning er anbefalet af Statens Serum Institut. Kriterierne er vurderet ud fra den aktuelle smittesituation og vil løbende blive vurderet og justeret efter behov på baggrund af erfaringer og epidemiens udvikling.

Ud over nedlukning i kommunerne vil der med den nye model blive indført lokale nedlukninger af skoler etc. hvis enkelte sogne har et incidenstal på over 400. Det har dog ikke konsekvenser for erhvervslivet.

Ishøj er eneste berørte kommune

Med de nye regler er Ishøj i øjeblikket den eneste kommune i landet, der ligger over den tilladte grænse. Incidenstallet fra den 12. april ligger på 260 per 100.000 indbyggere. Det betyder, at nedlukningen for det lokale erhvervsliv vil fortsætte indtil incidenstallet for Ishøj Kommune igen er under 200 i syv dage i træk.

Rødovre Kommune og Albertslund Kommune er de kommuner, der er tættest på grænsen med incidenstal på henholdvis 178 og 161 i sidste uge. Begge kommuner holder sig dog under grænsen på 200.

For at skabe gennemsigtighed og forudsigelighed for blandt andet erhvervslivet bliver data for incidensniveauet i kommunerne offentliggjort på Statens Serum Instituts hjemmeside på hverdage omkring kl. 14. Dermed kan lokale erhvervsdrivende løbende holde øje med, om der er risiko for lokal nedlukning i deres kommune, eller hvor langt man er fra at kunne genåbne det lokale erhvervsliv efter en nedlukning.

 

For yderligere kontakt:

Er du virksomhed eller organisation, kan du få mere information på Virksomhedsguiden.dk eller Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34

Er du journalist med spørgsmål, kan du kontakte Erhvervsministeriets pressetelefon på 91 33 70 07 eller Beskæftigelsesministeriets pressetelefon på 51 23 28 30