COVID-19: Fra på torsdag skal udvalgsvarebutikkerne i Ishøj holde lukket

Publiceret 14-04-2021

På grund af for høje smittetal i Ishøj Kommune bliver udvalgsvarebutikker i kommunen nu pålagt at holde lukket, indtil coronasmitten igen er under kontrol. Det sker som følge af den nye model for lokale nedlukninger, som Folketinget er blevet enige om.

Udviklingen i coronasmitten og udrulningen af vaccinationer i Danmark går den rigtige vej, og det betyder, at Danmark skridt for skridt bevæger sig mod en mere normal hverdag. For at gøre en national genåbning muligt har et flertal i Folketinget besluttet at indføre automatiske lokale nedlukninger i de kommuner, hvor smitten er for høj, indtil smittetallene igen er under kontrol.

Epidemiudvalget i Folketinget følger den automatiske model for lokale nedlukninger, som led i udmøntningen af Rammeaftale om plan for genåbning, det betyder blandt andet, at fra torsdag d. 15 april lukkes ned for bl.a. alle udvalgsvarebutikker i Ishøj Kommune. Nedlukningen omfatter ikke dagligvarebutikker, apoteker og forretninger med medicinsk udstyr.  

Nedlukningen sker på baggrund af at incidenstallet i Ishøj kommune ligger over grænsen på 200 tilfælde pr. 100.000 indbygger. 

Følgende træder i kraft i Ishøj Kommune torsdag d. 15. april:

  • Lukning af udvalgsvarebutikker i kommunen
  • Lukning af forlystelsesparker mv. i kommunen
  • Private arbejdsgivere opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra så vidt muligt 

Derudover vil liberale serviceerhverv, indkøbscentre, arkader, basarer og stormagasiner i kommunen også fortsat være lukkede.

Når Ishøj kommune i syv dage i træk er under en testkorrigeret incidens på 200 smittede, ophæves nedlukningen.

Kriterierne for nedlukning er anbefalet af Statens Serum Institut. Kriterierne er vurderet ud fra den aktuelle smittesituation og vil løbende blive vurderet og justeret efter behov på baggrund af erfaringer og epidemiens udvikling.

For at skabe gennemsigtighed og forudsigelighed for blandt andet erhvervslivet bliver data for incidensniveauet i kommunerne offentliggjort på Statens Serum Instituts hjemmeside på hverdage omkring kl. 14. Dermed kan lokale erhvervsdrivende løbende holde øje med, om der er risiko for lokal nedlukning i deres kommune, eller hvor langt man er fra at kunne genåbne det lokale erhvervsliv efter en nedlukning.

Stadig mulighed for at få kompensation

Det er stadig muligt for alle virksomheder, der er ramt på omsætningen på grund af corona at søge hjælp fra kompensationsordningerne. De virksomheder, der er tvangslukket, kan få op til 100 pct. af deres faste omkostninger dækket af ordningerne.

Læs mere om de forskellige kompensationsordninger og hvordan du søger dem på www.virksomhedsguiden.dk 

For yderligere kontakt:

Er du virksomhed eller organisation, kan du få mere information på Virksomhedsguiden.dk eller Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34 

Er du journalist med spørgsmål, kan du kontakte Erhvervsministeriets pressetelefon på 91 33 70 07 eller Beskæftigelsesministeriets pressetelefon på 51 23 28 30