COVID-19: Virksomheder skal hjælpe med at opsnuse svindel med hjælpepakker

Publiceret 03-09-2020

Erhvervsministeren har nedsat et panel bestående af virksomheder, der skal rådgive om kontrol med corona-hjælpepakkerne.

Regeringen sætter hårdt ind over for svindel med corona-hjælpepakkerne og har bl.a. firedoblet straffen for svindel.

Og nu nedsætter erhvervsminister Simon Kollerup et panel bestående af virksomheder, i målgruppen for kompensationsordningerne, der skal hjælpe med kontrollen af svindel med hjælpepakkerne.

Helt konkret er panelets opgave at give Erhvervsstyrelsen indsigt i, hvor-dan man kan opdage svindel og svig med kompensationsordningerne.

”Hjælpepakkerne er til for at hjælpe ordentlige og ansvarlige virksomhe-der så godt som muligt igennem corona-krisen, og regeringen vil ikke tolerere svindel. Men vi kommer ikke uden om, at de store beløb i hjæl-pepakkerne har fristet svindlerne, og derfor er der også brug for at skrue på alle de håndtag, vi har, når det gælder kontrol. Og hvem kan bedre give os råd, end de virksomheder der selv har arbejdet med kompensati-onsordningerne på nært hold,” siger Simon Kollerup.

Panelet nedsættes som led i den brede politiske aftale om hurtigere udbe-taling og styrket kontrol fra den 20. maj.

Brugerpanelets bidrag vil indgå i arbejdet med den efterfølgende kontrol af udbetaling fra hjælpepakkerne.

Brugerpanelet består af følgende virksomhedsrepræsentanter:

  • Claus Tanggard Jacobsen, Ernest &Young
  • Stig Dolleris, A Hereford Beefstouw
  • Betina Hvolbøl Thomsen, Københavns Lufthavne
  • Lasse Sørensen, Sovino Brands
  • Charlotte Bennekov, Fadølsforsyningen Nordsjælland og Bennekovs
  • Lisa Dalgaard, GoodiePack

For nærmere oplysninger kontakt:

Presserådgiver Caroline Gerd Frandsen, cagefr@em.dk eller tlf. 91 39 94 07