COVID-19: Ny aftale udvider hjælpepakker til dansk erhvervs-, kultur- og idrætsliv

Publiceret 27-10-2020

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har netop indgået en aftale, der forlænger hjælpepakkerne til den 31. januar. Ordningerne bliver samtidig udvidet for bl.a. leverandører til private arrangementer, kiosker og aftenskoler. Flere puljer til kulturen, idrætten og foreningslivet videreføres.

Danmark er ramt af en ny bølge af corona-virus, og regeringen har skærpet restriktionerne for at få smitten under kontrol og undgå de omfattende restriktioner og nedlukninger, man har set i flere lande i Europa.

Men når restriktionerne forlænges, så skal hjælpen følge med.
Derfor har regeringen indgået en aftale med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Alternativet og Enhedslisten, der giver ekstra hjælp til dansk erhvervs-, kultur-, idræts- og foreningsliv. Hjælpepakkerne forlænges til 31. januar 2021 og udvides. Det betyder, at underleverandører som taxaselskaber, biografer, folkeoplysningsområdet og messevirksomheder nu kan se frem til mere hjælp.

”Med den nye aftale øger vi trygheden ved at forlænge nuværende ordninger, samtidig med at vi hjælper alle de virksomheder, som rammes af nye restriktioner. Når messecenteret og den lokale catering-virksomhed eller lyd- og lystekniker mister sin indtjening på grund af corona, så skal vi stå klar med hjælp. Det samme gælder, når minkfarme rammes af smitte, og underleverandører pludselig får visket deres ordrebøger rene. Tiden med corona er desværre meget uforudsigelig, men med hjælpen kan vi holde hånden under dem, som holder ekstra for i den svære tid. Det er deres samfundssind, som hjælper Danmark igennem krisen,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Mere hjælp til kultur-, idræts- og foreningsliv
Aftalen betyder også, at flere vigtige hjælpepakker, der holder hånden under kultur-, idræts- og foreningslivet, bliver forlænget. Det gælder bl.a. aktivitetspuljen på kulturområdet og puljen til breddeidrætten og foreningslivet.

"Kulturlivet, idrætten og foreningslivet er særligt hårdt ramt af krisen. Derfor er der også særlig hjælp til de områder i den nye politiske aftale. Jeg er glad for, at vi kan holde hånden under både kulturinstitutioner og udøvende kunstnere i hele landet. Alle tænker ængsteligt over, hvad der bliver muligt i fremtiden. Derfor afsætter vi midler til et genstartsteam, der kan arbejde med nye, kreative løsninger til, hvordan danskernes kulturliv bedst består under og efter krisen," siger kulturminister Joy Mogensen.

Troels Lund Poulsen, Venstre:
"For Venstre har det været afgørende at sikre en bedre kompensation til dansk kultur og erhvervsliv, der er ramt af restriktioner. Vi skaber mere forudsigelighed ved at forlænge og udvide hjælpepakkerne til og med januar 2021 til gavn for de danske lønmodtagere."

Katrine Robsøe, Radikale Venstre:
”Når virksomheder og kulturlivet får sværere ved at få deres forretning til at løbe rundt, fordi de bliver bedt om at tage et stort ansvar i kampen mod corona, så skal vi naturligvis også sørge for, at du blive hjulpet. Vi udvider og forbedrer hjælpepakkerne, udvider matchfaciliteringsordningen for iværksættere, arbejdslegater til kunstnere og meget mere. Vi skaber mere sikkerhed og giver en helt rimelig og tiltrængt hånd til et erhvervsliv i en svær tid.”

Lisbeth Bech-Nielsen, Socialistisk Folkeparti:
”I SF er vi glade for at der også tages hånd om de studerende, der ofte har mistet deres studiejob og er i risiko for at droppe ud. Vi havde gerne set ekstra SU-klip, men næstbedst er muligheden for ekstra SU-lån. Derudover har vi også kæmpet for en forlængelse af dagpengeperioden - arbejdsløse er ekstra udsat i denne krisetid.”

Mona Juul, Det Konservative Folkeparti:
"Man kan mene meget om regeringens håndtering, restriktioner og manglende test og scenarier. Men der kan ikke være to meninger om, at det har voldsomme konsekvenser for virksomheder og arbejdspladser. Derfor er konservative som altid gået konstruktivt til forhandlingerne om hjælp til de ramte. Vi har leveret 15 forslag, og er godt tilfredse med at have fået de fleste med i aftalen. Særligt er vi glade for nu at kunne hjælpe flere de facto lukkede virksomheder (dvale frem for konkurs), at kompensationsordning for faste udgifter er forbedret, at vi har sikret øget likviditet i form af momslåneordning, at der etableres en genstartspulje til kultur og idræt og kompensation til folkeoplysning og foreningsliv - og ikke mindst at der nu er kommet mere ro på hjælpepakkerne, fordi de nu løber frem til og med januar."

Victoria Velasquez, Enhedslisten:
"For Enhedslisten har det været helt i afgørende, at vi både sikrer arbejdspladser og samtidigt giver en håndsrækning til dem, der har fået en fyreseddel eller de arbejdsløse, der ikke har en jordisk chance for at få et job. Udover dagpengene, sygedagpengene og 225-timersreglen, så har det også været vitalt for os, at der er et løft af mulighederne for uddannelse. Vi ville gerne være gået længere, men nu får nogle af vores mest klemte en tiltrængt håndsrækning. For os er det vigtigt at få en langsigtet plan for at få kulturlivet på fode det kommende år. Det er vi ikke kommet igennem med, men vi har bl.a. fået forøget aktivitetspuljen, understøttet idrætten og afsat midler til forsøg med genstartsmodeller. Det er en god begyndelse, men den store opgave for at sikre kulturen i årene fremover ligger stadig foran os. Derudover har vi fået taget hul på nogle vigtige tiltag, herunder for små erhvervsdrivende og fået oprettet en pulje til de ph.d.’ere, der ikke kan færdiggøre deres forskning til tiden på grund af covid-19."

Josephine Fock, Alternativet:
“Med de nye restriktioner og begrænsninger som følge af Corona, er det vigtigt, at der nu er lavet en aftale til gavn for både kulturen og erhvervslivet.”

Kasper Sand Kjær, Socialdemokratiet:
”Vi har indgået en vigtig aftale, som holder hånden under arbejdspladser og virksomheder, og som understøtter aktiviteter i kulturlivet og foreningerne, selvom de er ramt af corona-restriktioner. Med den her aftale sikrer vi, at der fortsat kan afholdes koncerter, opsættes teater, vises film i biografen og at aktiviteterne i vores foreningsliv kan fortsætte.”

Hovedpunkter i aftalen

          For virksomheder:

  • Alle nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og med den 31. januar 2021.

  • Kompensationsordningen for faste omkostninger bliver udvidet, så adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver nedsat fra 35 til 30 pct. Samtidig bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90 pct.

  • Der åbnes for kompensation til virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere. Både leverandører af lyd, lys og taxaer kan være omfattet.

  • Virksomheder, der oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud samt forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 22.00, får adgang til eksisterende kompensationsordninger for selvstændige mv. og faste omkostninger.

  • Virksomheder, der har eller får forbud mod at gennemføre deres aktiviteter som følge af det skærpede forsamlingsforbud, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige mv. og faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder. Tvangslukkede får også mulighed for at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning. Det gælder f.eks. messeaktivitet.

  • Faste leverandører til pelsdyravlere kan fx være fodercentraler, dyrlæger eller kommercielle pelserier., hvor besætningen slås ned, får adgang til kompensationsordningen for selvstændige og for faste omkostninger.

   For ledige og studerende:

  • Personer, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra 1. november 2020 og indtil 1. november 2021, vil få forlænget deres ret til dagpenge med to måneder. Samtidig forlænges retten til sygedagpenge med tre måneder, og 225-timersreglen suspenderes for kontanthjælpsmodtagere fra 1. november 2020 til 31. januar 2021, mens der afsættes 60 mio. kroner til opkvalificering af ledige.

  • De udvidede SU-lånemuligheder for elever og studerende bliver forlænget til 31. januar 2021, og der afsættes en pulje på 18 mio. kr. til forlængelser af ph.d.-stipendiater, som universiteterne beslutter, der må forlænges pga. corona-restriktionerne.

   For kulturområdet:
   En lang række kompensationsordninger bliver forlænget frem til d. 31. januar 2021

  • Frem til 31. januar 2021afsættes yderligere i alt 450 mio. kroner til puljer til kultur- og foreningslivet samt breddeidrætten, samt 50 mio. kroner til anbefalinger fra et nyt genstartsteam, der skal komme med forslag til, hvordan at kultur-, forenings- og idrætslivet kan udvikle og udfolde sig under Corona.

  • Som et nyt initiativ, oprettes en ny pulje til biograferne på 15 mio. kr. til at gennemføre aktiviteter på biografområdet

  • Ny kompensationsordning på 60 mio. kroner til aftenskoler, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet, der mister deltagerbetalinger eller får flere udgifter på grund af forsamlingsloftet på 10 personer.

  • Hertil kommer 25 mio. kr. til arbejdslegater målrettet kunstnere, der er økonomisk udfordret under den aktuelle COVID-19-situation.

Læs hele aftaleteksten

Pressehenvendelser rettes til:
Erhvervsministeriet pressetelefon 91 33 70 07