Erhvervsministeren etablerer nyt dialogforum for nordjyske kommuner og erhvervsliv

Publiceret 07-11-2020

Nedlukningen rammer syv nordjyske kommuner og det lokale erhvervsliv hårdt. Derfor har erhvervsminister Simon Kollerup nedsat et nyt regionalt dialogforum, der i nedlukningsperioden skal drøfte situationen for erhvervslivet i Nordjylland. Forummet etableres under regeringens og erhvervslivets Corona-enhed.

For at reducere smitteudviklingen og inddæmme en særlig mutation af coronavirus fra mink i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune er der iværksat en lokal nedlukning i de syv kommuner.

Restriktionerne får konsekvenser for det nordjyske erhvervsliv. Eksempelvis må spisesteder ikke længere servere mad, men kun sælge mad ud af huset. Og pendlere på tværs af kommunegrænserne opfordres kraftigt til at blive i deres kommuner i de kommende uger.

For at styrke dialogen med det nordjyske erhvervsliv har erhvervsminister Simon Kollerup derfor nedsat en undergruppe til Regeringens og Erhvervslivets Coronaenhed med særligt fokus på erhvervslivet i Nordjylland.

Undergruppen skal i den næste tid ugentligt drøfte og håndtere erhvervslivets aktuelle udfordringer relateret til de skærpede restriktioner i Nordjylland.

”Jeg ved, at det lokale erhvervsliv i Nordjylland er hårdt presset, og at der er mange spørgsmål, som trænger sig på. Derfor er jeg glad for, at vi med undergruppen får mulighed for i fællesskab at drøfte, hvordan det nordjyske erhvervsliv bedst kommer igennem tiden med skærpede restriktioner i Nordjylland. Jeg holder det første møde i den kommende uge, og derefter holder vi ugentlige møder i nedlukningsperioden,” udtaler erhvervsminister Simon Kollerup.

Regeringen og Erhvervslivets Coronaenhed er et dialogforum med deltagelse af bl.a. erhvervs- og lønmodtagerorganisationer, som blev etableret i forbindelse med forårets nedlukning. I enheden har erhvervslivet og regeringen en løbende dialog om udfordringer og mulige løsninger relateret til corona.

Læs mere om de lokale restriktioner i Nordjylland på: www.coronasmitte.dk

 

For yderligere kan journalister kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon på 91 33 70 07

For yderligere kan virksomheder kontakt:

Erhvervsstyrelsens corona hotline på tlf. 72 20 00 34