Anbefalinger til nordjyske virksomheder i forhold til lokalt ansatte og pendlere fra andre kommuner

Publiceret 06-11-2020

For at reducere smittespredningen i Nordjylland er der indført skærpede restriktioner i syv kommuner. Her er myndighedernes anbefalinger til, hvordan virksomheder og medarbejdere skal forholde sig i forhold til lokalt ansatte og hvis medarbejderne bor i en anden kommune.

For at reducere smitteudviklingen i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, hvor en del borgere er smittet med mink-virus-varianter, er der på baggrund af sundhedsmyndigheders anbefalinger iværksat en række lokale restriktioner og tiltag i de pågældende kommuner. Mange har i den forbindelse spurgt, hvordan man skal forholde sig som medarbejder og arbejdsplads.

De udmeldte tiltag i forhold til de syv nordjyske kommuner betyder bl.a.:

 • at offentlige og private arbejdspladser i de berørte kommuner opfordres kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der kan varetage deres funktion hjemmefra.

 • at ansatte med relation til minkfarmdrift bør hjemsendes fra andre arbejdspladser uanset funktion (medmindre negativ PCR-test kan forevises, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer).

 • at offentlige og private arbejdspladser uden for de pågældende kommuner opfordres til at sende alle ansatte med bopæl i de pågældende kommuner, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. 
  at hverken produktionsvirksomheder eller andre virksomheder opfordres til at holde lukket, men arbejdsgivere opfordres kraftigt til ikke at lade ansatte med bopæl i en anden kommune møde fysisk på arbejde.

 Erhvervsminister Simon Kollerup udtaler:

”Smitteudbruddet i Nordjylland er en trussel både mod borgernes sundhed men også vores arbejdspladser. Det betyder, at alle skal kigge deres virksomhed efter i sømmene, og alle der kan varetage deres funktioner hjemmefra opfordres kraftigt til at arbejde hjemme. Jeg ved godt, at vi beder om meget. Men det er en alvorlig situation, vi står i.”

Der skelnes klart mellem medarbejdere, der bor i samme kommune som deres arbejdsplas og medarbejdere fra andre kommuner.

Medarbejdere, der bor i den samme kommune som deres arbejdsplads og som ikke kan varetage deres arbejde hjemmefra, kan fortsat gå på arbejde. Dette gælder fx en frisør, en håndværker eller en smed på en produktionsvirksomhed, som bor i samme kommune, som de arbejder.

Omvendt opfordres medarbejdere, der arbejder i en anden kommune, end hvor de bor, kraftigt til alene at krydse kommunegrænsen, hvis de varetager kritiske funktioner.

Hvis man fx arbejder i en tøjbutik i nabokommunen opfordres man altså til at holde sig hjemme i den kommende periode.

Erhvervsminister Simon Kollerup udtaler:

”Både produktionsvirksomheder og andre virksomheder bør i den kommende periode drive deres virksomhed med de medarbejdere, som bor inden for kommunen. Det ved vi kan være en udfordring. Nogle steder kan de medarbejdere, der bor lokalt, eventuelt tage nogle ekstra vagter.  Andre steder skal der findes andre løsninger. Det er naturligvis op til den enkelte virksomhed.”

Der gælder særlige retningslinjer for ansatte, der varetager ”kritiske funktioner”.

Det er en lokal og konkret vurdering om en funktion er kritisk. Det er således op til den enkelte virksomhed eller den enkelte offentlige myndighed at vurdere, om medarbejderne varetager kritiske funktioner.

Med kritiske funktioner menes i den forbindelse funktioner der er kritiske for samfundet. Det kan blandt andet være personale ansat i:

 • sundheds- og plejesektoren (undtaget kosmetisk behandling mv.)

 • ældreplejen og området for socialt udsatte

 • børne- og undervisningssektoren 

 • politiet og kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder, beredskabet mv.

 • forsyningsvirksomhed, herunder energisektoren, vandsektoren, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur mv.

 • fødevareforsyningen, herunder dagligvaremarkedet, apotekervæsenet, kødkontrollen mv.

Yderligere information til virksomheder kan findes på virksomhedguiden.dk. Her kan der også findes information om regeringens hjælpepakker.

Du kan som borger finde mere information om corona-virus på www.coronasmitte.dk

 

For yderligere information kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07