COVID-19: Regeringen vil hjælpe corona-ramte freelancere og kunstnere

Publiceret 19-03-2020

Regeringen udvider den midlertidige kompensationsordning for selvstændige, så freelancere og kunstnere mv. også bliver omfattet.

Regeringen er parat til at tage alle nødvendige midler i brug for at holde hånden under danske arbejdspladser.

Derfor har regeringen i dag sammen med Folketingets partier præsenteret en hjælpepakke til dansk økonomi.

Heri ligger der en kompensationsordning for freelancere mv., som omfatter selvstændige uden CVR-nummer med en væsentlig B-indkomst, der forventer et indtægtstab pga. COVID-19.

Det drejer sig blandt andet om kunstnere, freelancere, personer med mindre indkomst f.eks. eksamensvagter, visse sæsonarbejde og løsarbejdere inden for restaurationer.

”Regeringen har allerede taget en lang række initiativer for at holde hånden under danske arbejdspladser, og vi vurderer hele tiden løbende, hvad næste skridt skal være. Ingen danskernes arbejdsliv er ens, og derfor kræver det også, at vi arbejder over en bred kam. Vi forsøger hele tiden at favne flest muligt og i særlig grad dem, som er hårdest ramt – det gælder også kunstnere. Jeg håber, at vi med det her tiltag, vil kunne give endnu en gruppe af danske lønmodtagere en smule mere ro i maven,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

”Der er mange selvstændige og freelancere rundt omkring i Danmark, der lige nu er hårdt pressede. Den nye hjælpepakke falder på et tørt sted. Vi tager hånd om de selvstændige og en gruppe på arbejdsmarkedet, som hverken har egen virksomhed, og som heller ikke er almindelige lønmodtagere. Aftalen er lavet også for at hjælpe mange af de løst ansatte i kultursektoren – f.eks. kunstnere og musikere, som ofte får deres indkomst flere steder fra. Med hjælpepakken er vi bedre rustet til at afbøde corona-virussens skadevirkninger også på vores kulturliv og oplevelsesøkonomien,” siger kulturminister Joy Mogensen, der understreger at regeringen hele tiden lytter til og undersøger enhver måde at holde hånden under Danmark – og det kulturelle Danmark.

Kompensationsordning for freelancere

 • Ordningen dækker personer med B-indkomst på minimum 180.000 kr. i 2019, svarende til mindst 15.000 kr. månedligt i gennemsnit.
 • Selvstændige, der forventer et tab i B-indkomst på mindst 30 pct. som konsekvens af corona-virus, kan midlertidigt få dækket 75 pct. af det forventede tab i B-indkomsten, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.
 • Det er et krav, at den selvstændige ikke må have en personlig indkomst på over 0,8 mio. kr. i 2020.

 

Kompensationsmodel for virksomhedernes faste udgifter 

 • I ordningen kan virksomheder få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode, hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.
 • Der lægges konkret op til, at en andel af de faste udgifter kompenseres efter følgende trappe:
  80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
  50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
  25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.
 • Virksomheder, som efter forbud i henhold til bekendtgørelse skal holde fuldt lukket, vil i denne periode blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de faste udgifter.
 • Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden, og der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.
 • Virksomheder på kulturområdet vil også kunne få kompenseret deres faste udgifter, hvis omsætningen falder med mere end 40 pct.
 • Ordningen vil også omfatte teatre, biografer og selvejende kulturinstitutioner mv., hvis de modtager mindre end halvdelen af deres ordinære driftsudgifter i offentlig støtte.

Yderligere information

Er du journalist med spørgsmål, kan du kontakte: Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07 eller Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Er du virksomhed eller organisation, kan du få mere information på Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00).